Wethouder Marieke Schouten (GroenLinks)

Contactgegevens

  • Brede Toegang Sociaal Domein
  • Duurzaamheid en Energietransitie
  • Openbaar domein
  • Dierenwelzijn
  • Internationalisering

Wijkwethouder van

Batau-Noord, Lekboulevard en Hoog Zandveld

NevenfunctiesAmbtshalve ja/neeBezoldigingToelichting
Manager Psychotrauma diagnose Centrumneejatot 1 augustus 2018
Lid Commissie Ontwikkelings-samenwerking, Adviesraad Internationale Vraagstukkenneejavacatiegelden
Vertrouwenspersoon Landelijk Dienstencentrum Protestantse Kerk Nederlandneeneet/m 31 december 2018
Supervisor KITneeneetot 1 september 2018
Lid Algemeen Bestuur AVUjanee
Lid Algemeen Bestuur Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht 2.0janee
Lid Algemeen Bestuur RMNjanee
Lid Dagelijks Bestuur RMNjanee
Lid Commissie Europa Internationaal, delegatie comité van de regio's/Energie Klimaat en circulaire economiejaja
onkosten-vergoeding

per 1 januari 2020