Wethouder Marieke Schouten (GroenLinks)

Contactgegevens

 • Transformatieagenda: Brede Toegang
 • Integraliteit/co√∂rdinatie sociaal domein
 • Duurzaamheid en energietransitie
 • Water
 • Openbaar domein
 • Vergunningverlening - milieu
 • Mondiaal/dierenwelzijn

Wijkwethouder van

Batau-Noord, Lekboulevard-Hoog Zandveld

 • RMN/AVU
 • RUD
 • Bestuurlijk platform Sociaal Domein Lekstroom
 • U10 - Klimaatneutrale regio
 • RvT St. Geynwijs (tot opheffing)
 • Adviesraad Sociaal Domein
NevenfunctiesAmbtshalve ja/neeBezoldigingToelichting
Manager Psychotrauma diagnose Centrumneejatot 1 augustus 2018
Lid Commissie Ontwikkelingssamenwerking, Adviesraad Internationale Vraagstukkenneejavacatiegelden
Vertrouwenspersoon Landelijk Dienstencentrum Protestantse Kerk Nederlandneeneet/m 31 december 2018
Supervisor KITneeneetot 1 september 2018
Lid Algemeen Bestuur AVUjanee
Lid Algemeen Bestuur Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht 2.0janee
Lid Algemeen Bestuur RMNjanee
Lid Dagelijks Bestuur RMNjanee