Wethouder Marieke Schouten (GroenLinks)

Wethouder Marieke Schouten (GroenLinks)

Contactgegevens

  • Brede Toegang Sociaal Domein
  • Duurzaamheid en Energietransitie
  • Openbaar domein
  • Dierenwelzijn
  • Internationalisering

Wijkwethouder van

Batau-Noord, Lekboulevard en Hoog Zandveld

Nevenfuncties wethouder Marieke Schouten
NevenfunctieAmbtshalveBezoldigingToelichting
Lid Commissie Ontwikkelings-samenwerking, Adviesraad Internationale VraagstukkenNeeJaVacatiegelden
Lid algemeen bestuur AVUJaNee 
Lid algemeen bestuur Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht 2.0JaNee 
Lid algemeen bestuur RMNJaNee 
Lid dagelijks bestuur RMNJaNee 
Lid VNG delegatie Europees Comité van de Regio'sJaJa, onkosten-vergoedingInkosten-
vergoeding
t.b.v. de gemeente
Voorzitter Regionaal netwerk Water en KlimaatJaNee