Wethouder Marieke Schouten

Portefeuille

 • Wonen en ruimtelijke ordening
 • Gezondheid, welzijn en inclusie
 • Energietransitie, duurzaamheid en klimaat
 • City en Rijnhuizen
 • Internationalisering en Europa

Wijkwethouder van

Batau-Zuid, Doorslag en Rijnhuizen

Nevenfuncties

Onbetaalde nevenfuncties behorende bij het wethouderschap

 • Lid algemeen bestuur Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht
 • Lid algemeen bestuur GGD Utrecht
 • Lid Regionaal netwerk Water en Klimaat

Betaalde nevenfunctie behorende bij het wethouderschap

 • Lid VNG-delegatie EU Comité van de Regio's: onkostenvergoeding t.b.v. de gemeente
 • Co-chair Zero Pollution Stakeholders Platform

Betaalde nevenfunctie niet behorende bij het wethouderschap

 • Geen