Wethouder Marieke Schouten

Portefeuille

 • Wonen en ruimtelijke ordening
 • City en Rijnhuizen
 • Welzijn
 • Internationalisering en Europa
 • Inclusiviteit
 • Gezondheid
 • Energietransitie en duurzaamheid
 • Klimaat

Wijkwethouder van

Batau-Zuid en Doorslag

Nevenfuncties

Onbetaalde nevenfuncties behorende bij het wethouderschap

 • Lid algemeen bestuur AVU
 • Lid algemeen bestuur Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht 2.0
 • Lid algemeen bestuur RMN
 • Lid dagelijks bestuur RMN
 • Voorzitter Regionaal netwerk Water en Klimaat

Betaalde nevenfunctie behorende bij het wethouderschap

 • Lid VNG delegatie Europees Comité van de Regio's: onkostenvergoeding  t.b.v. de gemeente

Betaalde nevenfunctie niet behorende bij het wethouderschap

 • Lid Commissie Ontwikkelingssamenwerking, Adviesraad Internationale Vraagstukken: vacatiegelden