Wethouder Marieke Schouten

Portefeuille

 • Brede Toegang Sociaal Domein
 • Duurzaamheid en Energietransitie
 • Openbaar domein
 • Dierenwelzijn
 • Internationalisering

Wijkwethouder van

Batau-Noord, Lekboulevard en Hoog Zandveld

Nevenfuncties

Onbetaalde nevenfuncties behorende bij het wethouderschap

 • Lid algemeen bestuur AVU
 • Lid algemeen bestuur Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht 2.0
 • Lid algemeen bestuur RMN
 • Lid dagelijks bestuur RMN
 • Voorzitter Regionaal netwerk Water en Klimaat

Betaalde nevenfunctie behorende bij het wethouderschap

 • Lid VNG delegatie Europees Comité van de Regio's: onkostenvergoeding  t.b.v. de gemeente

Betaalde nevenfunctie niet behorende bij het wethouderschap

 • Lid Commissie Ontwikkelingssamenwerking, Adviesraad Internationale Vraagstukken: vacatiegelden