De gemeente als MVO-organisatie

De gemeente streeft naar een duurzame beleidsontwikkeling en -uitvoering. Hiervan is sprake als bij ontwikkeling en uitvoering van beleid rekening wordt gehouden met alle drie de pijlers (people, planet, profit) en geen van de pijlers in het gedrang komt. Het streven naar een duurzame ontwikkeling fungeert dan als een overkoepelend doel en werkt door in alle gemeentelijke beleidsterreinen.

In de bedrijfsvoering zijn onder andere de volgende zaken doorgevoerd:

 • Huisvesting:
  • Duurzame energie: we verminderen het energieverbruik, gebruiken groene energie en groen gas, in de Binnenstad ligt een warmte- en koudeopslag (WKO).
  • Duurzaam bouwen: we bouwen energiezuinig, gebruiken duurzame materialen, leggen groendaken aan op gemeentelijke gebouwen. Denk aan het Stadshuis, de gemeentewerf, fietsenstallingen en sportzaal De Waterlelie.
 • Vervoer: we vergroenen ons wagenpark (groengas en elektrisch), rijden op elektrische scooters en (elektrische) dienstfietsen. 
 • Afval: het bedrijfsafval wordt gescheiden (incl. plastic afval).
 • Facilitaire zaken: we verzenden onze post sinds CO2-neutraal, kantoorartikelen worden duurzaam ingekocht en we stimuleren en faciliteren papierloos werken.
 • Interne milieuzorg: de gemeente heeft een milieuzorgsysteem voor het Openbaar Domein Uitvoering (gemeentewerf en de begraafplaatsen) en de kinderboerderij. Het Openbaar Domein is gecertificeerd volgens de internationale milieuzorgnorm ISO 14001. De scope hiervan is aangegeven op het certificaat. Voor de gemeentelijke organisatie is er een milieubeleidsverklaring, waarin de directie uitspreekt zo goed mogelijk met het milieu rekening te houden.

Door zelf actief deel te nemen aan de Beursvloer Nieuwegein, laat de gemeente ook haar lokale betrokkenheid zien. Deze vorm van MVO wordt ook wel maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) genoemd.

 • Inkopen/aanbesteden: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken in het beheer openbare ruimte en schoonmaak gebouwen en cliĆ«nten van Reinaerde werken in het Natuurkwartier (Kinderboerderij).
 • Beursvloer Nieuwegein.
 • Vrijwilligerswerk: medewerkers worden gestimuleerd en gefaciliteerd om deels onder werktijd vrijwilligerswerk te doen bij een Nieuwegeinse organisatie.
 • Stages en leerwerkplekken: de gemeente biedt stageplaatsen aan middelbare scholieren (maatschappelijke stagiaires), studenten uit middelbaar en hoger onderwijs en vluchtelingen (via Vluchtelingenwerk).