MVO-beleid

De gemeente streeft naar een duurzame beleidsontwikkeling en -uitvoering. Bij duurzaam beleid wordt rekening gehouden met de 3 pijlers van maatschappelijk verantwoord ondernemen: people, planet en profit. Duurzame ontwikkeling is dan een overkoepelend doel dat doorwerkt in de hele organisatie.

Een greep uit de duurzame maatregelen die we hebben genomen.

Huisvesting

We verminderen het energieverbruik en gebruiken groene energie. In de binnenstad ligt een warmte- en koudeopslag (WKO). 

We bouwen energiezuinig, gebruiken duurzame materialen en leggen groene daken aan op onze gebouwen. Denk aan het Stadshuis, de Gemeentewerf, fietsenstallingen en sportzaal De Waterlelie.

Vervoer

We vergroenen ons wagenpark (groen gas en elektrisch), rijden op elektrische scooters en (elektrische) dienstfietsen. 

Afval

We scheiden het bedrijfsafval, inclusief plastic afval.

Facilitaire zaken

We verzenden onze post CO2-neutraal, kantoorartikelen worden duurzaam ingekocht en we stimuleren en faciliteren papierloos werken.

Interne milieuzorg

De gemeente heeft een milieuzorgsysteem voor het Openbaar Domein Uitvoering (Gemeentewerf en de begraafplaatsen) en de kinderboerderij. Het Openbaar Domein is gecertificeerd volgens de internationale milieuzorgnorm ISO 14001 (pdf, 236 KB) . De scope hiervan is aangegeven op het certificaat. Voor de gemeentelijke organisatie is er een milieubeleidsverklaring (pdf, 96 KB) , waarin de directie uitspreekt zo goed mogelijk met het milieu rekening te houden.

Maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO)

Beursvloer Nieuwegein is een evenement waar commercieel en ideëel elkaar ontmoeten. Er wordt gehandeld in diensten, mensen, middelen, kennis en kunde tussen lokale bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid.

Door zelf actief deel te nemen aan de Beursvloer laat de gemeente ook haar lokale betrokkenheid zien. Deze vorm van MVO wordt ook wel maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) genoemd. Andere MBO-activiteiten van de gemeente:

  • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken in het beheer van de openbare ruimte en maken gebouwen schoon. Cliënten van zorginstelling Reinaerde werken in het Natuurkwartier (de kinderboerderij).
  • Medewerkers worden gestimuleerd en gefaciliteerd om deels onder werktijd vrijwilligerswerk te doen bij een Nieuwegeinse organisatie.
  • De gemeente biedt stageplaatsen aan middelbare scholieren (maatschappelijke stages), studenten uit middelbaar en hoger onderwijs en vluchtelingen (via Vluchtelingenwerk).