Bewijs van in leven zijn

Soms heeft u een bewijs nodig waaruit blijkt dat u in leven bent. Bijvoorbeeld als uw levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt. U kunt dan een 'bewijs van in leven zijn' aanvragen.

Het bewijs kunt u alleen gebruiken in Nederland. In het buitenland heeft u een internationaal bewijs van in leven zijn nodig (ook wel attestatie de vita genoemd).

Inloggen met DigiD Start de aanvraag

Hoelang duurt het?

  • Online aanvragen: enkele werkdagen. Wij sturen u het bewijs per post.
  • Aan de balie: direct meenemen bij uw afspraak.

Kosten

€ 16,60

Niet betalen (gratis)

Vraagt een (pensioen)fonds een bewijs van in leven zijn of attestatie da vita van u? Dan hoeft u niet te betalen als het gaat om een uitkering van een pensioenregeling.

Wel betalen

In andere gevallen, zoals een aanvullende koopsom, lijfrente of levensverzekering betaalt u wel voor het bewijs.

U kunt het bewijs ook aan de balie aanvragen. Maak een afspraak en neem mee:

  • Geldig legitimatiebewijs.
  • Pinpas of contant geld. Met pin betalen heeft de voorkeur.
  • De brief van uw pensioenfonds (als uw pensioenfonds om een bewijs van in leven zijn vraagt).

U kunt het document direct meenemen.

Maak uw afspraak >
Informatie:

Nieuw bezoekadres

Burgerzaken is naar een tijdelijk adres verhuisd vanwege een verbouwing. U bent welkom op Zoomstede 19. Lees meer

Vraagt u een akte aan voor iemand anders? Neem dan mee naar de gemeente:

  • Geldig identiteitsbewijs
  • Brief met handtekening van de ander (schriftelijke machtiging)
  • Kopie geldig legitimatiebewijs van de ander. Tip: een veilige kopie maken kan met de KopieID-app
  • Pinpas of contant geld
Maak uw afspraak >
Informatie:

Nieuw bezoekadres

Burgerzaken is naar een tijdelijk adres verhuisd vanwege een verbouwing. U bent welkom op Zoomstede 19. Lees meer