Waarmerken kopie of afschrift

Soms heeft u een gewaarmerkt document nodig. Bijvoorbeeld als u een huis koopt. Een ambtenaar kan dan een stempel of handtekening zetten op het afschrift of de kopie. Dit is een verklaring dat deze er precies hetzelfde uitziet als het origineel.

Neem het originele document mee. De ambtenaar maakt hier een kopie van. Maak dus niet zelf een kopie: deze is niet geldig.

Maak uw afspraak >

Hoelang duurt het?

U krijgt de gewaarmerkte kopie direct mee.

Wat kan ik laten waarmerken?

U kunt onder meer laten waarmerken:

  • Paspoort
  • Identiteitskaart
  • Rijbewijs
  • Huurcontract of koopcontract

U kunt geen diploma’s en cijferlijsten bij ons laten waarmerken. Neem hiervoor contact op met de onderwijsinstelling waar u het diploma heeft gehaald. Of met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Kosten

€ 14,10