Geheimhouding persoonsgegevens

U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens niet aan personen of instanties door te geven. Iedereen heeft hier recht op. Maar soms moeten wij uw gegevens toch aan bepaalde organisaties geven, zoals de politie en de Belastingdienst. Ook als u om geheimhouding hebt gevraagd.

Inloggen met DigiD Start de aanvraag

Goed om te weten

 • U kunt alleen geheimhouding aanvragen voor uzelf en uw kinderen t/m 15 jaar. Een kind van 16 jaar of ouder moet zelf geheimhouding aanvragen.
 • Geheimhouding heeft geen einddatum. Verhuist u naar een andere gemeente? Dan hoeft u niet opnieuw een verzoek te doen. De geheimhouding van uw gegevens blijft bestaan.

Wie krijgen mijn gegevens niet meer?

Wij geven uw persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum) nooit aan particulieren (ook niet voor een reünie) of commerciële bedrijven. Als u om geheimhouding vraagt, geven wij uw persoonsgegevens ook niet aan:

 • Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen.
 • Niet-commerciële instellingen, zoals zorginstellingen, goede doelen en sport- en muziekverenigingen.
 • Organisaties met een maatschappelijke functie, bijvoorbeeld op het gebied van ouderenzorg, jeugdwelzijnswerk of gehandicaptenzorg.
 • Andere stichtingen.

Notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten kunnen ook naar uw gegevens vragen. Wij nemen in dat geval eerst contact met u op.

Welke organisaties nog wel?

Met sommige instellingen moeten wij gegevens delen, als zij hierom vragen. Ook bij geheimhouding. Het gaat om (semi-)overheidsinstellingen die uw gegevens gebruiken om hun wettelijke taken uit te voeren. Denk aan:

 • Politie, justitie en de Belastingdienst.
 • Centraal Bureau voor Genealogie.
 • Afdeling Reclassering van het Leger des Heils.
 • Ziekenhuizen die wetenschappelijk onderzoek doen.
 • Pensioenfondsen, kredietinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en beleggingsinstellingen, maar alleen als zij geld beheren dat zij aan u moeten uitkeren.

Kosten

Gratis

U kunt geheimhouding ook aanvragen aan de balie. Maak een afspraak en neem mee:

Maak uw afspraak >
Informatie:

Burgerzaken is terug op het Stadshuis

Burgerzaken is terugverhuisd naar het vernieuwde Stadshuis.

U bent weer welkom op Stadsplein 1 (op de 1e verdieping).

U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens op ieder gewenst moment weer stopzetten. Log in en kies bij 'Verstrekkingsbeperking gewenst' voor nee.

Inloggen met DigiD Direct stopzetten