Geheimhouding persoonsgegevens

U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens niet aan personen of instanties door te geven. Iedereen heeft hier recht op. Maar soms moeten wij uw gegevens toch aan bepaalde organisaties geven, zoals de politie en de Belastingdienst. Ook als u om geheimhouding hebt gevraagd.

 • Log in met DigiD

Start de aanvraag >

Vanwege de overgang op een nieuw systeem kan de verwerking langer duren dan normaal. Onze excuses voor het ongemak.
 • Na geheimhouding kunt u geen digitale producten meer bij ons aanvragen. Een afspraak maken op het Stadshuis kan wel.
   
 • U kunt alleen geheimhouding aanvragen voor uzelf en uw kinderen t/m 15 jaar. Een kind van 16 jaar of ouder moet zelf geheimhouding aanvragen.

Wij geven uw persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum) nooit aan particulieren (ook niet voor een reünie) of commerciële bedrijven. Als u om geheimhouding vraagt, geven wij uw persoonsgegevens ook niet aan:

 • Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen.
 • Niet-commerciële instellingen, zoals zorginstellingen, goede doelen en sport- en muziekverenigingen.
 • Organisaties met een maatschappelijke functie, bijvoorbeeld op het gebied van ouderenzorg, jeugdwelzijnswerk of gehandicaptenzorg.
 • Andere stichtingen.

Notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten kunnen ook naar uw gegevens vragen. Wij nemen in dat geval eerst contact met u op.

Met sommige instellingen moeten wij gegevens delen, als zij hierom vragen. Ook bij geheimhouding. Het gaat om (semi-)overheidsinstellingen die uw gegevens gebruiken om hun wettelijke taken uit te voeren. Denk aan:

 • Politie, justitie en de Belastingdienst.
 • Centraal Bureau voor Genealogie.
 • Afdeling Reclassering van het Leger des Heils.
 • Ziekenhuizen die wetenschappelijk onderzoek doen.
 • Pensioenfondsen, kredietinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en beleggingsinstellingen, maar alleen als zij geld beheren dat zij aan u moeten uitkeren.

Gratis

U kunt geheimhouding ook aanvragen op het Stadshuis. Maak een afspraak en neem mee:

Maak uw afspraak >

Geheimhouding heeft geen einddatum. Verhuist u naar een andere gemeente? Dan hoeft u niet opnieuw een verzoek te doen. De geheimhouding van uw gegevens blijft bestaan.

U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens op ieder gewenst moment weer stopzetten.