Urgentie aanvragen

Succesvol:

Vraag altijd urgentie aan bij de gemeente. Bij andere aanbieders betaalt u onnodig extra kosten.

Bent u dringend op zoek naar een huurwoning in Nieuwegein? Soms kunt u voorrang krijgen (urgentie). Bijvoorbeeld omdat u in scheiding ligt of vanwege uw gezondheid. Met een urgentieverklaring maakt u meer kans op een woning.

Direct aanvragen

Vul het aanvraagformulier in. Print het formulier uit en stuur het op naar:

Ruimtelijk Domein
Afdeling Wonen
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

Wij bellen u nadat wij het formulier hebben ontvangen.

Wanneer kan ik urgentie krijgen?

Voor een urgentieverklaring moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U woont in Nieuwegein.
 • U heeft een zelfstandige woonruimte.
 • Er is sprake van een bijzondere, persoonlijke noodsituatie.
 • De noodsituatie is niet uw schuld en had u niet kunnen voorspellen.
 • U kunt bewijzen dat u eerst zelf naar een oplossing heeft gezocht.
 • Het is nodig dat u binnen 6 maanden verhuist.
 • U kunt bewijzen dat u niet zelf binnen 6 maanden voor een passende woning kunt zorgen.
 • Voor uw inkomen kijk op de website van Woningnetregioutrecht.nl

Is uw relatie over, heeft u financiële problemen of zorgt u voor jonge kinderen? Dan kunt u misschien urgentie krijgen vanwege een 'sociale indicatie'. Dit zijn de voorwaarden:

 • Uw relatie is geëindigd en u heeft samen minderjarige kinderen die daardoor dakloos worden. U moet kunnen bewijzen dat u minstens 2 jaar lang een duurzame huishouding had.
  Let op: heeft een van beide ouders een woning? Dan krijgt de ander geen urgentie.
 • U kunt de huur niet betalen door financiële problemen. Daarom heeft u een woonkostentoeslag van WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) en een verhuisplicht. En u zorgt voor een of meer minderjarige kinderen. U heeft de financiële problemen niet doordat uw relatie over is.
 • U moet uw huis verlaten door een gerechtelijk vonnis (geen echtscheiding) en dit is niet uw schuld.

Uw gezondheid kan een reden zijn om urgentie te krijgen. Het gaat dan om een urgentie 'op grond van een medische indicatie'. De voorwaarden zijn:

 • U kunt door een lichamelijk of psychisch probleem niet meer in uw woning wonen. 

Vraagt u een urgentie aan om een medische reden? Dan krijgt u eerst een medische keuring. De gemeente vraagt de medische keuring voor u aan.

Bent u mantelzorger of krijgt u mantelzorg? Dan kunt u soms een urgentie krijgen. U moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U staat ingeschreven als woningzoekende.
 • U heeft geen huurschulden en geen overlast veroorzaakt.
 • De reisafstand tussen mantelzorger en ontvanger is meer dan 5 kilometer. Na de verhuizing woont u minder dan 5 kilometer bij elkaar vandaan (gemeten volgens de kortst mogelijke route).
 • Er is sprake van langdurige zorg. Dat betekent dat de mantelzorg voor minimaal 8 uur per week is, verdeeld over minimaal 4 dagen per week. De mantelzorg duurt waarschijnlijk nog een paar jaar.
 • U krijgt maximaal 1 keer een urgentie voor de mantelzorg die u geeft of krijgt.
 • Het college van burgemeester en wethouders (B&W) bepaalt de zorgvraag. B&W bepaalt ook dat de zorgvraag kan worden beantwoord met mantelzorg.
 • U krijgt de urgentie alleen bij een positief advies van een instantie die door B&W is aangewezen. B&W kan een afwegingskader opstellen voor de beoordeling.
 • U moet beschikken over eigen woonruimte.

Kosten

€ 108,80

Na uw aanvraag wordt u door ons gebeld. We bespreken dan hoeveel kans u maakt op urgentie. Besluit u te stoppen met de aanvraag? Dan betaalt u niets. Wilt u doorgaan met de aanvraag? Dan betaalt u het bedrag, ook als u geen urgentie krijgt.

U krijgt geen urgentie als u uw problemen op een andere manier kunt oplossen. Of als u bij een andere instelling moet zijn. Een aantal voorbeelden:

 • U heeft overlast van buren of een burenruzie. Ga in dit geval naar de politie of de rechtbank.
 • U heeft een gebrekkige woning of een huurgeschil. Ga in dit geval naar uw verhuurder, de huurcommissie of de kantonrechter.
 • U woont in een kamer of bij iemand in huis (bij familie, vrienden of kennissen).
 • U heeft te weinig ruimte in huis, bijvoorbeeld doordat u een kind heeft gekregen.
 • De problemen hebben met uw werk te maken. U moet bijvoorbeeld ver reizen voor uw werk.
 • U woont het hele jaar door in een recreatiewoning.