Discriminatie

Als u zich gediscrimineerd voelt, is het belangrijk om dat te melden. Dan kunnen wij er iets aan doen. U voelt zich bijvoorbeeld ongelijk behandeld op basis van afkomst, sekse, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur, levensovertuiging of beperking.

Discriminatie kunt u melden op de site van Stichting Art.1 Midden Nederland, een expertisecentrum voor gelijke behandeling en discriminatiezaken. 

Direct melden

Onze medewerker registreert uw melding en geeft deze door aan Art.1 Midden Nederland. Uiteraard gaan de gemeente en Art.1 Midden Nederland zorgvuldig met uw klacht om. Binnen 2 weken hoort u meer over hoe we uw melding afhandelen. In eerste instantie probeert Art.1 Midden Nederland te bemiddelen. Soms besluit Art.1 Midden Nederland tot een juridische procedure. Dan doen ze aangifte bij de politie of spannen een zaak aan bij het College voor de Rechten van de Mens.

LHBTIQ+

De gemeente Nieuwegein is ook aangesloten bij het laagdrempelige meldplatform #WeBlijvenOnszelf. Hier kunnen inwoners terecht om LHBTQI-gerelateerde ongelijke, ongewenste of ongepaste behandeling te melden. Dat kan bij elk incident, hoe klein het ook lijkt. Bijvoorbeeld schelden of bedreigingen op straat. Of de toegang weigeren in openbare voorzieningen. Met deze meldingen krijgen de betrokken organisaties en de gemeente meer inzicht in incidenten. Melden kan op dit platform ook anoniem. 

Direct melden

Uw melding komt binnen bij Art. 1 Midden Nederland. Zij registeren uw ervaringen. Dit kan anoniem. U geeft aan of u behoefte heeft aan contact of hulp met een medewerker van Artikel 1 of COC Midden Nederland. Uw ervaring wordt anoniem geregistreerd in een rapport over veiligheid en diversiteit. Over deze signalen uit de stad gaan de gemeente, COC en de politie vervolgens in gesprek. Hieruit volgen afspraken om incidenten in de toekomst te voorkomen.