Discriminatie

Als u zich gediscrimineerd voelt, is het belangrijk om dat te melden. Dan kunnen wij er iets aan doen. U voelt zich bijvoorbeeld ongelijk behandeld op basis van afkomst, sekse, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur, levensovertuiging of beperking.

Discriminatie kunt u melden op de site van Stichting Art.1 Midden Nederland.

Direct melden

Stichting Art.1 Midden Nederland is een expertisecentrum voor gelijke behandeling en discriminatiezaken. De naam van de stichting is rechtstreeks afgeleid van artikel 1 van de Grondwet:

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan.”

Wat gebeurt er na uw melding?

Onze medewerker registreert uw melding en geeft deze door aan Art.1 Midden Nederland. Uiteraard gaan de gemeente en Art.1 Midden Nederland zorgvuldig met uw klacht om. Binnen 2 weken hoort u meer over hoe we uw melding afhandelen. In eerste instantie probeert Art.1 Midden Nederland te bemiddelen. Soms besluit Art.1 Midden Nederland tot een juridische procedure. Dan doen ze aangifte bij de politie of spannen een zaak aan bij het College voor de Rechten van de Mens.