Onderhoud gemeentelijke gebouwen

Merkt u een gebrek op aan een gemeentelijk gebouw? Meld het ons! Gemeentelijke gebouwen zijn bijvoorbeeld schoolgebouwen, sportaccommodaties en kinderdagverblijven.

U kunt deze melding ook doen voor de bijbehorende buitenruimtes en terreinen van de gemeente, zoals sportvelden.

Direct melden

Let op: wilt u een melding doen over de openbare ruimte bij een gebouw? Ga dan naar Direct een melding doen.

Onderhoud schoolgebouwen

Besturen van basisscholen zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de school (zowel binnen- als buitenkant). Het onderhoud van scholen wordt met de gemeente afgestemd en uitgevoerd, na toestemming/melding door schooldirectie.

Uitzondering hierop is het jaarlijkse contractonderhoud (cv-ketel, brandblusmiddelen en dergelijke). De gemeente heeft hiervoor mandaat gekregen. Deze worden zonder toestemming vooraf uitgevoerd en daarna verrekend.

Buitenruimte

Het onderhoud van de buitenruimtes en schoolpleinen van basisscholen zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van schoolbesturen en gemeente. Dit geldt voor zowel de scholencomplexen als de vrijstaande basisscholen. Het schoolplein moet wel openbaar toegankelijk zijn. Het groot onderhoud van die pleinen staat opgenomen in een Meerjarenonderhoudsplanning (MOP). Klein onderhoud vindt plaats na melding en beoordeling. De kosten worden volgens een verdeelsleutel verrekend met de betreffende schoolbesturen.

Voor huurders en gebruikers

Als huurder of gebruiker van een gebouw bent u vaak ook zelf verantwoordelijk voor het herstel van (vaak kleinere) gebreken en storingen. Dit is vastgelegd in de huurovereenkomst, gebruiksovereenkomst of aanvullende afspraken. Bij calamiteiten tijdens en na kantooruren belt u 14 030.