Leefbaarheid in wijken

In welke wijk wonen mensen het prettigst? Waar komt veel eenzaamheid voor? Welke wijk heeft de meeste groene plekken? Waar in Nieuwegein wonen de meeste rokers? De antwoorden op dit soort vragen worden gegeven in de wijkanalyses die door team geo-informatie van de gemeente Nieuwegein zijn uitgevoerd.

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid

Iedere 2 jaar doet team Onderzoek een onderzoek onder inwoners van 16 jaar en ouder over de leefbaarheid en veiligheid in de eigen buurt en in Nieuwegein als geheel. In 2020 is het laatste onderzoek gehouden. Van het onderzoek zijn zowel een hoofdrapport als 12 wijkrapporten gemaakt, die vooral bestaan uit figuren en kaarten. Hieronder kunt u een samenvatting (in tekst) van de uitkomsten downloaden. Het hoofdrapport en de wijkrapporten zijn op te vragen bij team Onderzoek, via onderzoek@nieuwegein.nl of telefoonnummer 14 030.

Samenvatting Leefbaarheid en Veiligheid (pdf, 182 KB)

Wijkcoördinatoren

Elke wijk in Nieuwegein heeft een wijkcoördinator. Hij of zij helpt bewoners die graag een bewonersinitiatief willen starten en stimuleert bewoners om met ideeën te komen voor hun buurt of wijk. De wijkcoördinator helpt bewoners graag als zij kansen zien of problemen hebben in hun wijk.

De wijkcoördinator helpt bewoners om de weg te vinden binnen de gemeente. Ook heeft hij of zij veel contact met de wijkagent, jongerenwerk en de sociaal beheerders van de woningcorporaties. Samen met deze en andere partners helpen ze met het benutten van kansen en het vinden van oplossingen.