Open data

De gemeente Nieuwegein vindt openheid en transparantie belangrijk. Daarom ontsluiten we verschillende datasets als open data. Daarbij werkt de gemeente volgens de standaarden zoals die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn ontwikkeld.

Wat zijn open data?

Open data is overheidsinformatie die:

  • Verzameld is in het kader van de uitvoering van een publieke taak.
  • Gefinancierd is met publieke middelen voor de uitvoering van die taak.
  • Openbaar is op grond van de Wet open overheid (Woo).
  • Bij voorkeur beschikbaar is in 'open standaarden'.
  • Bij voorkeur door een computer kan worden gelezen.

De gemeente werkt in regionaal verband samen in het Dataplatform. Daar zijn ook onze open data terug te vinden. Bezoek hier het Dataplatform Nieuwegein.