Burgemeester Marijke van Beukering

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Toezicht en integrale handhaving
 • Dienstverlening, ICT/I-strategie, informatiebeleid en archief
 • Vergunningverlening evenementen
 • Communicatie en inwonersparticipatie
 • Externe betrekkingen
 • Onderzoek en statistiek

 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
 • Lid Districtelijk Veiligheidscollege Utrecht-West, politie Midden Nederland
 • Lid bestuurlijke werkgroep georganiseerde ondermijnende criminaliteit, Veiligheidscoalitie Midden Nederland
 • Voorzitter Regionale Integrale Stuurploeg Midden Nederland
 • Aandeelhouder, Verbindion
 • Lid raad van advies, Stichting Comité 4 en 5 mei
 • Comité van Aanbeveling voor het Projectteam Monument Boogbrug

 • Scheidend voorzitter IJTC Groenvliet, onbezoldigd: 5 uur/maand
 • Voorzitter Stichting FAST, onbezoldigd: 8 uur/maand