Wethouder Guido Bamberg

Portefeuille

  • Jeugd
  • Betere Buurten
  • Armoedebeleid
  • Co√∂rdinatie laaggeletterdheid
  • Wmo
  • Grondbedrijf
  • Maatschappelijk vastgoed en onderwijshuisvesting

Wijkwethouder van

Batau-Noord, Fokkesteeg en Zuilenstein/Huis de Geer/Blokhoeve

Nevenfuncties

Betaalde nevenfuncties niet behorende bij het wethouderschap

  • Lid Ledenraad Naturisten Federatie Nederland (NFN): vacatiegelden

Onbetaalde nevenfuncties behorende bij het wethouderschap

  • Lid algemeen bestuur WIL

Onbetaalde nevenfuncties niet behorende bij het wethouderschap

  • Lid Raad van Advies Stichting Urgente Noden