Factuur sturen

Als u een factuur heeft voor de gemeente Nieuwegein, dan wilt u dat deze snel wordt betaald. Lees hier hoe u kunt bijdragen aan een snelle betaling.

Vermelden op de factuur

Vermeld op de factuur, naast de gebruikelijke informatie:

  • De naam van de opdrachtgever/besteller
  • Een boekingscodering (FCL/ECL)
  • Werk/bestelordernummer (indien van toepassing)
  • Juiste naam en adres

Stuur uw factuur naar:

Gemeente Nieuwegein
T.a.v. crediteurenadministratie
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

Heeft u geen boekingscodering of werk/bestelordernummer? Vraag deze dan op bij uw opdrachtgever/besteller van de gemeente Nieuwegein.

Versturen als e-factuur

Bent u een leverancier van de gemeente Nieuwegein? Dan wordt er van u verwacht dat u elektronisch factureert. Dit heet ook wel e-factureren.

Wat is een e-factuur?

Een e-factuur is een gestructureerd digitaal bestand dat elektronisch wordt aangeleverd. Een e-factuur wordt automatisch verwerkt. De handmatige invoer van de factuur in de administratie is dus niet nodig. Facturen (in pdf) die per e-mail gestuurd worden, moeten wel handmatig verwerkt worden. Dit zijn geen e-facturen.

Helpdesk e-factureren

Eisen aan een e-factuur

Uw e-factuur moet aan de eisen voldoen die hierboven zijn beschreven. Voor een correcte verzending en ontvangst van een e-factuur gelden afspraken. Zo zijn er technische eisen voor bijvoorbeeld transport en adressering. Stuurt u een e-factuur naar de gemeente Nieuwegein? Stuur uw e-factuur via het netwerk van Peppol. Het overheid identificatienummer is: (OIN) 00000001002313546000, KvK-nummer 30277029.

Voordelen

  • Makkelijker: de verwerking gaat automatisch.
  • Sneller: u krijgt sneller uw geld.
  • Nauwkeuriger: geen fouten door digitale verwerking.
  • Goedkoper: geen print- en portokosten.
  • Milieuvriendelijker: minder papierverbruik en een lagere CO2-uitstoot.

Versturen per e-mail

Als e-facturatie niet mogelijk is, dan kunt u via een e-mail aan crediteurenadministratie@nieuwegein.nl toestemming vragen om te factureren via een pdf-formaat. De facturen kunnen na toestemming ook naar dit e-mailadres verzonden worden. Andere vormen van facturatie, zoals papieren facturen, accepteren wij niet.

Wanneer wordt mijn factuur betaald?

Als u voldoet aan bovenstaande punten, kunnen wij uw factuur snel in behandeling nemen. We betalen dan binnen 21 dagen na ontvangst.