Verkiezingen

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen.

De Provinciale Statenverkiezingen worden eens in de 4 jaar gehouden. De leden worden dan rechtstreeks door de inwoners van de provincie gekozen.

Een waterschap of hoogheemraadschap regelt de waterhuishouding in een bepaalde regio. In Nieuwegein is dat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Voor politieke partijen

Bekijk informatie voor politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen.

Verkiezingsuitslagen

Wilt u weten hoe Nieuwegein sinds 2019 stemde? Bekijk de verkiezingsuitslagen.

U mag stemmen voor de verkiezingen als u:

Voor de Provinciale Staten moet u daarnaast ook Nederlander zijn.

U ontvangt uw stempas na vrijdag 3 maart. Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan een nieuwe aan bij de gemeente.

Nieuwe stempas aanvragen

Om te kunnen stemmen heeft u nodig:

  • Uw stempas.
  • Geldig identiteitsbewijs.

U krijgt een persoonlijke stempas thuisgestuurd. U ontvangt de stempas na vrijdag 3 maart 2023. Met uw stempas kunt u stemmen in elk stembureau in Nieuwegein.

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

U stemt blanco als geen kandidaat wilt kiezen, maar wel gebruik wilt maken van uw stemrecht. U laat uw stembiljet in dat geval leeg. Een blanco stem heeft vooral een symbolische betekenis en heeft verder geen invloed op de zetelverdeling. Uw blanco stem telt wel mee voor de berekening van de opkomst.

Meer veelgestelde vragen >