Woo-verzoek indienen

Woo staat voor Wet open overheid. Met een Woo-verzoek vraagt u om documenten over een bepaald onderwerp voor iedereen openbaar te maken. Iedereen mag een Woo-verzoek indienen. 

Veel informatie maken wij al openbaar. Een Woo-verzoek indienen is dus niet altijd nodig. Zoek bijvoorbeeld op deze website, de website van de raad, ons dataplatformIkbennieuwegein.nl of Overheid.nl. Kunt u de informatie die u zoekt echt niet vinden? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen.

Verzoek indienen

Uw verzoek en het besluit worden op deze website gepubliceerd. Als verzoeker blijft u anoniem.

Wanneer krijg ik bericht?

U krijgt een ontvangstbevestiging van de gemeente. Bij vragen nemen wij contact met u op.

De gemeente heeft 4 weken om uw verzoek af te handelen. Als het nodig is, kan dit met 2 weken worden verlengd. Daar krijgt u dan een bericht over.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met het Woo-besluit? Dan kunt u bezwaar indienen. In het Woo-besluit staat hoe u dit kunt doen.

Behandelde verzoeken

Bekijk alle afgehandelde Woo-verzoeken. Op deze pagina vindt u alle afgehandelde verzoeken en het besluit van de gemeente.

Een Woo-verzoek indienen per post of e-mail kan ook. Vermeld in het verzoek altijd:

 • Het onderwerp ‘Woo-verzoek’.
 • Waar het verzoek over gaat. Bijvoorbeeld een bepaald bestemmingsplan.
 • Om welke documenten het gaat. Graag zo specifiek mogelijk aangeven. Dit helpt ons om uw verzoek sneller en beter af te handelen.
 • Om welke periode het gaat.
 • Uw contactgegevens.

Stuur uw verzoek naar gemeente@nieuwegein.nl of per post:

Woo-coördinator
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

Vanuit de Woo moeten wij als gemeente bepaalde informatie publiceren. U kunt de volgende documenten opvragen in de periode 2022-2027:

 • Wet- en regelgeving
 • Organisatiegegevens
 • Raadstukken
 • Bestuursstukken
 • Stukken van adviescolleges
 • Convenanten
 • Jaarplannen en -verslagen
 • Woo-/informatieverzoeken
 • Onderzoeksrapporten
 • Beschikkingen
 • Klachten

Het uitgangspunt van de Woo is dat alle informatie openbaar wordt gemaakt. Toch zijn er uitzonderingen. De informatie heeft dan te maken met:

 • Privacy van personen.
 • Concurrentiegevoelige gegevens van bedrijven.
 • Belangen van derden. Deze belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen, waarin ze uitleggen waarom ze vinden dat wij de informatie niet mogen publiceren. Wij nemen deze zienswijzen mee in ons besluit, maar zijn niet verplicht om ze over te nemen. 

De Woo vervangt sinds 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Met de Woo kunt u ook informatie opvragen:

 • Als de informatie over uzelf gaat
 • Als er een dringende reden is om u de informatie niet te onthouden
 • Als het gaat om informatie die u nodig heeft voor onderzoek.