Ondersteuning in het dagelijks leven

Heeft u een vraag over ondersteuning in het dagelijks leven? Bijvoorbeeld over opvoeden, geldzaken, zorg of wonen? Dan kunt u bij de afdeling Geynwijs van de gemeente terecht.

De afdeling Geynwijs voert verschillende wetten uit binnen de gemeente Nieuwegein, namelijk:

  • Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).
  • Jeugdwet.
  • Leerplichtwet.

Daarnaast behandelt de afdeling Geynwijs de aanvragen voor een gehandicaptenparkeerkaart en -parkeerplaats.

De Sociale Kaart Nieuwegein wijst inwoners en professionals de weg naar ondersteuning in het dagelijks leven. Op deze website staat informatie en aanbod van organisaties in de buurt. U vindt er veel informatie over de mogelijkheden in Nieuwegein.

Naar de Sociale Kaart

Geynwijs contact team (GCT)

Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur via 030-410 06 66 of via e-mail: infogeynwijs@nieuwegein.nl.

De Geynwijspunten zijn door de corona tijdelijk gesloten.

Heeft u zelf geen ondersteuningsvraag, maar maakt u zich zorgen om een andere inwoner in Nieuwegein, dan kunt u dat melden bij het Meld- en Adviespunt Bezorgd van de GGDrU.

Voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp zijn regels vastgesteld in de Wmo en Jeugdhulpverordening gemeente Nieuwegein 2020 en het Besluit Wmo en Jeugdhulp gemeente Nieuwegein 2020. Beleidsregels Wmo en Jeugdhulp zijn nog in de maak. Tot dat deze gereed en van kracht zijn, wordt bij toepassing van de verordening en het besluit jurisprudentie als leidraad gehanteerd of indien nodig onafhankelijk advies ingewonnen bij Schulinck, de datakennisbank van Gemeenten.