Jeugd en gezin

Heeft u vragen over de opvoeding of maakt u zich zorgen over uw kind? Vraag dan op tijd advies of hulp in uw omgeving. Vrienden en familie kennen uw gezin goed en hebben misschien tips vanuit hun eigen ervaringen. Vaak zijn er laagdrempelige oplossingen bij uw gezin in de buurt, bijvoorbeeld via school of maatschappelijk werk. Ook bij de jeugdarts van het consultatiebureau kunt u terecht met vragen over opvoeden en opgroeien.

Kunt u zelf geen oplossing vinden of heeft uw kind meer hulp nodig? Dan denkt een medewerker van het Geynwijs jeugdteam graag mee. Geynwijs kan uw kind als dat nodig is verwijzen naar specialistische jeugdhulp.

Hulp aanvragen

Hulp aanvragen bij het jeugdteam van Geynwijs? Volg dan deze stappen:

Misschien kan uw kind meedoen aan activiteiten in de buurt. Of is extra ondersteuning mogelijk via school, de kinderopvang of het consultatiebureau. Er zijn ook verschillende organisaties die ondersteuning voor ouders bieden. Bijvoorbeeld bij financiële problemen of een scheiding.

Bekijk hier activiteiten en ondersteuning

Activiteiten in de buurt

Op de buurtpleinen is van alles te doen, van gezellige kidsclubs tot huiswerkbegeleiding. Er zijn ook leuke activiteiten voor kinderen in de bouwspeeltuin, het Natuurkwartier en de bibliotheek.

Steun in de buurt

Hulp bij geldzaken

Heeft u moeite met rondkomen? Kunt u geen zwemles, sportles of schoolspullen voor uw kind betalen? Dan kunnen de gemeente en andere organisaties u helpen. Misschien kunt u extra geld of hulp bij het betalen krijgen.

Bekijk welke financiële hulp er is

Steun bij relaties en scheiding

Een relatie kan hard werken zijn. Vaak gaat het goed, maar soms kom je er samen niet meer uit. In Nieuwegein kunnen ouders en kinderen gratis ondersteuning krijgen bij een scheiding.

Bekijk welke ondersteuning er is

Groepstrainingen voor kinderen en ouders

Meer zelfvertrouwen krijgen, minder stress ervaren of leren omgaan met (hoog)gevoeligheid? Dat kan tijdens verschillende groepstrainingen, bijvoorbeeld via Santé Partners.

Bekijk het aanbod

Kunt u zelf geen oplossing vinden? Stel dan uw vraag aan Geynwijs. Dat kan op verschillende manieren: via ons digitale aanmeldformulier, per mail of telefonisch. 

Inloggen met DigiD Direct aanmelden

infogeynwijs@nieuwegein.nl

030–410 06 66

Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Wij bellen u binnen 6 weken om een afspraak te maken voor een gesprek. Heeft u een dringende hulpvraag? Overleg dan met ons contactteam.

We maken een afspraak voor een gesprek. Dit is meestal bij u thuis, daarom noemen we het ook wel een ‘keukentafelgesprek’. Een medewerker van ons jeugdteam bespreekt dan uw situatie en uw vraag. Samen kijken we wat u zelf kunt doen, wat al goed gaat en waar u hulp bij nodig heeft. Ook bespreken we welke mensen belangrijk zijn voor uw gezin, wie er kunnen helpen en welke oplossingen er nog meer zijn. Is uw kind aanwezig? Dan gaan we ook met uw kind in gesprek. 

U mag altijd een bekende vragen om bij dit gesprek aanwezig te zijn. Vaak vinden mensen het fijn als een familielid of kennis meeluistert en meedenkt. Is er niemand die dit kan doen? Dan is het ook mogelijk om onafhankelijke cliëntondersteuning aan te vragen bij Adviespunt Zorgbelang of Stichting MEE. Een cliëntondersteuner geeft gratis advies en kan ook bij het gesprek aanwezig zijn. Kijk op Adviespunt Zorgbelang of  Stichting MEE.

De medewerker van het jeugdteam onderzoekt uw situatie en kijkt naar alle mogelijke oplossingen. Vaak kan (een deel) van uw probleem opgelost worden zonder hulp van de gemeente. Bijvoorbeeld met hulp die u zelf regelt of met hulp van uw omgeving. Dan adviseren we deze oplossing.

Is dit niet mogelijk? Dan kijken we waarmee de gemeente kan helpen vanuit de Jeugdwet. U krijgt dan een verwijzing naar jeugdhulp. We proberen ons onderzoek binnen 6 weken af te ronden.

U krijgt een verslag van het onderzoek met een advies op maat. Dit verslag noemen we het ondersteuningsplan. Hierin staat het resultaat van ons onderzoek en ons besluit over uw aanvraag. In dit ondersteuningsplan ondertekent u de pagina ‘Aanvraag’. Daarna stuurt u dit terug naar Geynwijs. Zo maakt u uw aanvraag compleet. 

Bent u het eens met de geadviseerde oplossing? Dan leest u in het plan wat de vervolgstappen zijn.

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u zelf kiezen voor een andere oplossing, zonder hulp van de gemeente. U kunt ook bezwaar maken tegen ons besluit met een brief (bezwaarschrift) aan de gemeente. In het plan staat hoe dit moet.

Krijgt uw kind via Geynwijs een verwijzing naar jeugdhulp? Dan kunt u kiezen tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget (pgb).

  • Kiest u voor zorg in natura? Dan regelt de gemeente de ondersteuning voor u.
  • Kiest u voor een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan bepaalt u zelf bij wie u de hulp inkoopt. Het is belangrijk dat u goed kunt aangeven met welk doel deze hulp nodig is. En dat u zelf de administratie kunt regelen.

Met de zorgaanbieder maakt u afspraken over de startdatum en de spelregels. Samen met u en uw gezin werkt de zorgaanbieder aan het behalen van de doelen. Voor zorg en ondersteuning via de Jeugdwet betaalt u geen eigen bijdrage.

Krijgt uw kind geen verwijzing naar jeugdhulp? Dan geven wij advies over een andere oplossing. Bijvoorbeeld laagdrempelige hulp of activiteiten in de buurt.