Ondersteuning in het dagelijks leven

Heeft u een vraag over ondersteuning in het dagelijks leven? Bijvoorbeeld over opvoeden, geldzaken, zorg of wonen? Dan kunt u bij de afdeling Geynwijs van de gemeente terecht.

De afdeling Geynwijs voert de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Jeugdwet uit binnen de gemeente Nieuwegein. Geynwijs behandelt daarnaast aanvragen voor een gehandicaptenparkeerkaart en gehandicaptenparkeerplaats. Geynwijs werkt samen met veel verschillende organisaties in Nieuwegein zoals huisartsen, wijkverpleging, Werk en Inkomen Lekstroom, scholen en zorgaanbieders.

De Sociale Kaart Nieuwegein wijst inwoners en professionals de weg naar ondersteuning in het dagelijks leven. Op deze website staat informatie en aanbod van organisaties in de buurt. U vindt er veel informatie over de mogelijkheden in Nieuwegein.

Naar de Sociale Kaart

Op socialekaart.nieuwegein.nl vindt u veel informatie over de mogelijkheden en organisaties in Nieuwegein.

Wilt u liever contact met een medewerker van Geynwijs? Dat kan op verschillende manieren:

  • U kunt zonder afspraak terecht bij een Geynwijspunt. Voor locaties en openingstijden, zie de kop hieronder.
  • U kunt mailen of bellen met een medewerker van de afdeling Geynwijs:
    e-mail: infogeynwijs@nieuwegein.nl.
    telefoon: 030-410 06 66 (op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur).
GeynwijspuntOpeningstijden
Geynwijspunt Zuid
Ratelaar 37
dinsdag 13.00-16.00 uur
donderdag 09.00-12.00 uur
Geynwijspunt Stadshuis
Stadsplein 1
maandag 13.30-16.00 uur
woensdag 09.00-12.00 uur
Geynwijspunt Noord
Dukatenburg 1
maandag 09.00-12.00 uur
vrijdag 13.00-16.00 uur

Heeft u zelf geen ondersteuningsvraag, maar maakt u zich zorgen om een andere inwoner in Nieuwegein, dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Zorg en Overlast van de GGDrU.