Ondersteuning in het dagelijks leven

Heeft u een vraag over ondersteuning in het dagelijks leven? Bijvoorbeeld over opvoeden, geldzaken, zorg of wonen? Dan kunt u bij de afdeling Geynwijs van de gemeente terecht.

De afdeling Geynwijs voert verschillende wetten uit binnen de gemeente Nieuwegein, namelijk:

  • Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).
  • Jeugdwet.
  • Leerplichtwet.
  • Participatiewet.
  • Wsw (Wet sociale werkvoorziening).

Daarnaast behandelt de afdeling Geynwijs de aanvragen voor een gehandicaptenparkeerkaart en -parkeerplaats.

De Sociale Kaart Nieuwegein wijst inwoners en professionals de weg naar ondersteuning in het dagelijks leven. Op deze website staat informatie en aanbod van organisaties in de buurt. U vindt er veel informatie over de mogelijkheden in Nieuwegein.

Naar de Sociale Kaart

Geynwijs contact team (GCT)

Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur via 030-410 06 66.

GeynwijspuntOpeningstijden
Geynwijspunt Zuid
Ratelaar 37
dinsdag 13.00-16.00 uur
donderdag 09.00-12.00 uur
Geynwijspunt Stadshuis
Stadsplein 1
maandag 13.30-16.00 uur
woensdag 09.00-12.00 uur
Geynwijspunt Noord
Dukatenburg 1
maandag 09.00-12.00 uur
vrijdag 13.00-16.00 uur

Heeft u zelf geen ondersteuningsvraag, maar maakt u zich zorgen om een andere inwoner in Nieuwegein, dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Zorg en Overlast van de GGDrU.