Aanpak probleemgezinnen (CMPG)

Sommige inwoners hebben meerdere problemen. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, geld, opvoeding en veiligheid. Een professional van 1 instantie kan al deze problemen niet oplossen. Een integrale aanpak met meerdere instanties kan wel helpen. Zo kunnen we de hulp goed met u en elkaar afstemmen.

Deze aanpak noemen we CMPG: Aanpak Complexe MultiProbleemGezinnen. De gemeente heeft samen met u de regie.

Wat doen we?

De gemeente voert regie op de ingezette hulp en ondersteuning. U kunt denken aan:

 • Stimuleren dat u naar school gaat of gaat werken.
 • Zorgen dat u zich beter kunt redden.
 • Helpen bij financiële problemen.
 • Zorgen dat de instanties hierbij met elkaar samenwerken.

Werkwijze

De CMPG-aanpak in het kort.

 1. Aanmelding
  Elke professional kan een gezin aanmelden bij de gemeente. Dat gebeurt altijd in overleg met u.
   
 2. Onderzoek
  De gemeente gaat in gesprek met u en de aanmelder. Zo kijken we of een CMPG-aanpak goed past bij uw situatie.
   
 3. Plan van aanpak opstellen
  We plannen een overleg met u en de instanties. We stellen dan samen een plan van aanpak op. Hierin staan de doelen, de acties, wie ze uitvoert en wanneer.
   
 4. Plan van aanpak uitvoeren
  De afgesproken acties worden uitgevoerd. De gemeente houdt de voortgang in de gaten.
   
 5. Afsluiting
  Zijn de doelen uit het plan van aanpak gehaald? Dan stopt de aanpak en de betrokkenheid van de gemeente. Het kan zijn dat sommige instanties wel betrokken bij u blijven.

Welke instanties zijn betrokken?

Het hangt van uw problemen af welke instanties betrokken worden. Een instantie doet niet mee als ze geen rol speelt in de aanpak. De volgende instanties kunnen betrokken worden:

De betrokken instanties hebben informatie over u nodig, zodat ze een plan van aanpak kunnen maken. De gemeente legt deze informatie vast. Hiervoor gelden privacyregels. De professionals delen hun informatie bijvoorbeeld alleen als dat nodig is voor de aanpak. U kunt de informatie over u inzien als u wilt.

U wordt zoveel mogelijk betrokken bij de aanpak. We nodigen u bijvoorbeeld uit bij overleggen, zodat u kunt meepraten.