Hulp bij werk vinden

Vindt u het lastig om werk te vinden? Het werkteam Nieuwegein kan u helpen. We kijken samen met u hoe u (weer) betaald of onbetaald werk kunt krijgen. Dat kan ook een leerwerktraject, vrijwilligerswerk of werken onder begeleiding zijn. Het doel is dat u meedoet in een werkomgeving, op een manier die bij u past.

Wie zijn we?

Het werkteam bestaat uit professionals van de afdeling Geynwijs en Werk en Inkomen Lekstroom (WIL).

Wat doen we?

We kijken samen naar uw kansen, mogelijkheden en eventuele belemmeringen bij het vinden van werk. U maakt samen met uw werkcoach een plan. Daarin staat wat u de komende periode gaat doen om uw doel te bereiken. Dat hoeft u niet alleen te doen. Uw coach legt u precies uit wat we gaan doen.

Als werken niet meteen lukt, gaan we kijken wat wel mogelijk is. Is er daarnaast nog andere hulp nodig? Dan halen we degene erbij die daarvoor kan zorgen. Hiervoor werken we samen met andere organisaties.

Aanmelden

Wilt u meer weten over het werkteam? Neemt u dan contact op met uw werkcoach van WIL, uw contactpersoon bij Geynwijs of de participatiecoach op het buurtplein.

U kunt ook een mail sturen naar werkteam@nieuwegein.nl.