Jeugdhulp

Heeft u kleine of grote vragen over opvoeden en opgroeien? Of heeft u wellicht ondersteuning voor uw kind nodig? Dan is afdeling Geynwijs in Nieuwegein uw aanspreekpunt.

Onder jeugdhulp valt:

  • Jeugd & Opvoedhulp. Dit is een breed palet van lichte tot en met zware jeugd- en opvoedhulp. Hieronder valt bijvoorbeeld ook de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Geynwijs werkt in het laatste geval nauw samen met Samen Veilig Midden-Nederland (het voormalige Bureau Jeugdzorg).
  • Zorg voor kinderen met een beperking. Dit is de ondersteuning voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.
  • Jeugd Geestelijke gezondheidszorg (jGGZ). Dit is ondersteuning voor kinderen met een stoornis (bijvoorbeeld ADHD, autisme, angststoornis) die hiervoor gespecialiseerde hulp nodig hebben van bijvoorbeeld een psycholoog of psychiater.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Zij zijn dag en nacht te bereiken op 0800-2000.
Je kunt bij Veilig Thuis terecht voor informatie, advies en hulp, om zorgen te bespreken en eventueel een melding te doen. Als je twijfelt bel dan voor advies. Dat mag ook anoniem. Want anders gebeurt er niets en gaat het geweld gewoon door.
Is er direct gevaar? Bel dan 112!

De gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp. De afdeling Geynwijs van gemeente Nieuwegein voert de Jeugdwet uit. De sociaal professionals van Geynwijs kijken samen met u welke hulp nodig is. Zij kunnen zelf lichte hulp bieden of, als dat onvoldoende is, andere jeugdhulpaanbieders inzetten. Geynwijs begeleidt u naar de meest passende ondersteuning. Geynwijs is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur via 030-410 06 66.

Voor informatie over Opvoeden en Opgroeien (waaronder ook jeugdhulp) kunt u ook terecht op de sociale kaart van Nieuwegein. Op deze website staat informatie en aanbod van organisaties in de buurt. U vindt er veel informatie over de mogelijkheden in Nieuwegein.

Voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp zijn regels vastgesteld in de Wmo en Jeugdhulpverordening gemeente Nieuwegein 2020 en het Besluit Wmo en Jeugdhulp gemeente Nieuwegein 2020. Beleidsregels Wmo en Jeugdhulp zijn nog in de maak. Tot dat deze gereed en van kracht zijn, wordt bij toepassing van de verordening en het besluit jurisprudentie als leidraad gehanteerd of indien nodig onafhankelijk advies ingewonnen bij Schulinck, de datakennisbank van Gemeenten.

Naar de Sociale Kaart