Jeugdhulp

Heeft u kleine of grote vragen over opvoeden en opgroeien? Of heeft u hulp bij de opvoeding van uw kinderen nodig? Dan kunt u terecht bij de afdeling Geynwijs in Nieuwegein.

  • Jeugd- en opvoedhulp. Dit gaat van lichte tot zware hulp. Jeugdbescherming en jeugdreclassering vallen bijvoorbeeld ook onder jeugdhulp. Geynwijs werkt in het laatste geval nauw samen met Samen Veilig Midden-Nederland (het voormalige Bureau Jeugdzorg).
  • Zorg voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. 
  • Jeugd Geestelijke gezondheidszorg (jGGZ). Dit is hulp voor kinderen met een stoornis door bijvoorbeeld een psycholoog of psychiater. Denk aan ADHD, autisme of een angststoornis. 

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Zij zijn dag en nacht te bereiken op 0800-2000.
U kunt bij Veilig Thuis terecht voor informatie, advies en hulp, om zorgen te bespreken of een melding te doen. Als u twijfelt, bel dan voor advies. Dat mag ook anoniem. Want anders gebeurt er niets en gaat het geweld gewoon door.
Is er direct gevaar? Bel dan 112!

De gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp. De afdeling Geynwijs van gemeente Nieuwegein voert de Jeugdwet uit. De sociaal professionals van Geynwijs kijken samen met u welke hulp nodig is. Zij kunnen zelf lichte hulp bieden of andere jeugdhulpaanbieders inzetten. Geynwijs begeleidt u naar de meest passende ondersteuning. Geynwijs is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur via 030-410 06 66.

Voor informatie over opvoeden en opgroeien (waaronder ook jeugdhulp) kunt u ook terecht op de sociale kaart van Nieuwegein. Op deze website vindt u informatie over de mogelijkheden in Nieuwegein.

Voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp zijn regels vastgesteld in de Wmo en Jeugdhulpverordening gemeente Nieuwegein 2020 en het Besluit Wmo en Jeugdhulp gemeente Nieuwegein 2020. Beleidsregels Wmo en Jeugdhulp zijn nog in de maak. Tot dat deze gereed en van kracht zijn, wordt bij toepassing van de verordening en het besluit jurisprudentie als leidraad gehanteerd of indien nodig onafhankelijk advies ingewonnen bij Schulinck, de datakennisbank van Gemeenten.

Naar de Sociale Kaart