Jeugdhulp

Heeft u kleine of grote vragen over opvoeden en opgroeien? Of heeft u hulp bij de opvoeding van uw kinderen nodig? Dan kunt u terecht bij de afdeling Geynwijs in Nieuwegein.

  • Jeugd- en opvoedhulp. Dit gaat van lichte tot zware hulp. Jeugdbescherming en jeugdreclassering vallen bijvoorbeeld ook onder jeugdhulp. Geynwijs werkt in het laatste geval nauw samen met Samen Veilig Midden-Nederland (het voormalige Bureau Jeugdzorg).
  • Zorg voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. 
  • Jeugd Geestelijke gezondheidszorg (jGGZ). Dit is hulp voor kinderen met een stoornis door bijvoorbeeld een psycholoog of psychiater. Denk aan ADHD, autisme of een angststoornis. 

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Zij zijn dag en nacht te bereiken op 0800-2000.
U kunt bij Veilig Thuis terecht voor informatie, advies en hulp, om zorgen te bespreken of een melding te doen. Als u twijfelt, bel dan voor advies. Dat mag ook anoniem. Want anders gebeurt er niets en gaat het geweld gewoon door.
Is er direct gevaar? Bel dan 112!

De afdeling Geynwijs van gemeente Nieuwegein voert de Jeugdwet uit. 

Voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp zijn regels vastgesteld in de Wmo en Jeugdhulpverordening gemeente Nieuwegein 2020 en het Besluit Wmo en Jeugdhulp gemeente Nieuwegein 2020. Beleidsregels Wmo en Jeugdhulp zijn nog in de maak. Tot dat deze gereed en van kracht zijn, wordt bij toepassing van de verordening en het besluit jurisprudentie als leidraad gehanteerd of indien nodig onafhankelijk advies ingewonnen bij Schulinck, de datakennisbank van Gemeenten.