Hulp bij werk vinden

Het werkteam Nieuwegein kijkt samen met u hoe u (weer) betaald of onbetaald werk kunt krijgen. Dat kan ook een leerwerktraject, vrijwilligerswerk of werken onder begeleiding zijn. Het doel is dat u mee kunt doen in een werkomgeving, op een manier die het beste bij u past.

Als werken niet meteen lukt, gaan we kijken wat wel mogelijk is. Is er daarnaast nog andere hulp nodig, dan halen we degene erbij die daarvoor kan zorgen. Hiervoor werken we samen met andere organisaties.

Het werkteam bestaat uit professionals van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL), Geynwijs en gemeente Nieuwegein. 

Samen met u gaan we kijken naar uw kansen, mogelijkheden en eventuele belemmeringen bij het vinden van werk. U maakt samen met uw werkcoach een plan. Daarin staat wat u de komende periode gaat doen om naar uw doel toe te werken. Dat hoeft u niet alleen te doen. Uw coach legt u precies uit wat we gaan doen.

Wilt u meer weten over het lokaal werkteam? Neemt u dan contact op met uw werkcoach van WIL, uw contactpersoon bij Geynwijs of de participatiecoach op het buurtplein.

U kunt ook een mail sturen naar werkteam@nieuwegein.nl.