Lokaal Werkteam Nieuwegein

Wie zijn wij?

Het werkteam Nieuwegein bestaat uit professionals van Werk en Inkomen Lekstroom, Geynwijs en gemeente Nieuwegein. Samen met u kijken wij hoe u stappen kunt zetten richting betaald of onbetaald werk. Dat kan ook een leerwerktraject, vrijwilligerswerk of arbeidsmatige activering zijn. Het doel is dat u mee kunt doen binnen een werkomgeving, op een manier die het beste bij u past.

Wanneer werk niet direct mogelijk is, dan gaan we kijken naar een goed alternatief. En als er daarnaast nog andere hulp nodig is, dan halen we degene erbij die daarvoor kan zorgen. Hiervoor werken we samen met collega's binnen het werkteam, maar ook met organisaties daarbuiten.

Samen met u gaan we kijken naar uw kansen, mogelijkheden en eventuele belemmeringen bij het vinden van werk. U maakt samen met uw werkcoach een plan. Daarin staat wat u de komende periode gaat doen om naar uw doel toe te werken. Dat hoeft u niet alleen te doen. Uw contactpersoon legt u precies uit wat we gaan doen.

Wilt u meer weten over het Lokaal Werkteam? Neemt u dan contact op met uw werkcoach van WIL, uw contactpersoon bij Geynwijs of de participatiecoach op het buurtplein.

U kunt ook een mail sturen naar: werkteam@nieuwegein.nl.