Lekstroom

Nieuwegein werkt sinds 2013 met Houten, Lopik, IJsselstein en Vianen samen in het sociaal domein. Deze 5 gemeenten vormen samen de Lekstroom-regio.

De regionale samenwerking is een netwerksamenwerking. Besluitvorming vindt plaats binnen bestaande kaders en het mandaat van 5 colleges. Beslissingen die daar buiten vallen, worden doorgeleid naar de colleges of raden van de 5 gemeenten.

De Lekstroom heeft een samenwerkingsagenda transformatie sociaal domein vastgesteld, waarin de opgaven staan waaraan de gemeenten de komende jaren samenwerken. Bijvoorbeeld op het gebied van Wonen en Zorg, Doelgroepenvervoer, Jeugd, Passend Onderwijs en Werk. Daarnaast hebben de 5 gemeenten een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie voor de inkoop en administratie van de Jeugdhulp en WMO, ondergebracht in gastgemeente Houten.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Marijke Bosma, programmamanager sociaal domein Lekstroom.

Telefoon: 030-607 15 37
E-mail: m.bosma@nieuwegein.nl

Downloads