Lekstroom

Nieuwegein werkt vanaf 2013 met Houten, Lopik, IJsselstein en Vianen samen in het sociaal domein. Deze vijf gemeenten vormen samen de Lekstroom regio. De regionale samenwerking is een netwerksamenwerking. Besluitvorming vindt plaats binnen bestaande kaders en het mandaat van vijf colleges. Beslissingen die daar buiten vallen worden doorgeleid naar de colleges of raden van de vijf gemeenten voor besluitvorming. In de Lekstroom is een samenwerkingsagenda transformatie sociaal domein vastgesteld, waarin de opgaven staan waaraan de vijf gemeenten de komende jaren samenwerken. Dit gebeurt bijvoorbeeld voor opgaven met betrekking tot Wonen en Zorg, Doelgroepenvervoer, Jeugd, Passend Onderwijs en Werk. Daarnaast hebben de vijf gemeenten een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie voor de inkoop en administratie van de Jeugdhulp en WMO, ondergebracht in gastgemeente Houten.

Meer informatie

Marijke Bosma, programmamanager sociaal domein Lekstroom, telefoon: 030-607 15 37.

Downloads

  1. Samenwerkingsagenda transformatie sociaal domein Lekstroom
  2. Wonen en Zorg: -huisvestingsnotitie Zorg en Wonen (mei 2017)
    1. Inventarisatie thema Wonen en Zorg (nov 2017)
    2. Wonen en Zorg regio Lekstroom, samenvatting en conclusies
  3. Verkenning doelgroepenvervoer