Officiële opening Zeepfabriek als tijdelijke verhuurlocatie voor start-ups en andere bedrijven

Ecolab is weliswaar vertrokken, maar de gebouwen van de Zeepfabriek blijven niet leegstaan. Tijdens de voorbereiding van de gebiedsontwikkeling zijn er ruimtes in verschillende gebouwen van het fabriekscomplex te huur. Inmiddels zijn meer dan 10 ondernemers en bedrijven aan het werk. Wethouder Ellie Eggengoor opende de tijdelijke verhuurlocatie maandag 29 april officieel.

“Het is goed om te zien dat er weer bedrijvigheid is op dit terrein”, zegt Ellie Eggengoor over de start van de tijdelijke verhuur. “Het past bij Nieuwegein dat we ruimte maken voor werkgelegenheid, waar dat mogelijk is. De Zeepfabriek is bij uitstek geschikt om te ondernemen.”

Behoud van De Zeepfabriek als industrieel erfgoed

De gemeente Nieuwegein en Ecolab hebben begin dit jaar samen besloten om de gebouwen van de Zeepfabriek tijdelijk te verhuren. Zodat de fabriek tijdens de voorbereiding van de gebiedsontwikkeling gebruikt wordt. Dat is goed voor het behoud van het industrieel erfgoed. Leegstandsbeheerder VPS verzorgt de tijdelijke verhuur. Inmiddels hebben al 12 ondernemers een plek ingenomen in de fabriek, waaronder een padelbaan en een aantal start-ups. Zo is er een ontwikkelaar voor speelplaatsinrichtingen en iemand die zich richt op rolstoelvoetbaltechniek. Verder is er een rage room (sloopkamer) en zijn er diverse studio’s voor creatieve ondernemers.

Plannen van start-ups stimuleren

Wethouder Ellie Eggengoor gaf het startschot van de tijdelijke verhuur. “De Zeepfabriek is een mooie kans voor bedrijven die net zijn gestart en behoefte hebben aan een betaalbare, flexibele werkruimte. Graag stimuleren we de plannen van start-ups. Vernieuwing ‘van onderop’ zien we als een belangrijke voorwaarde voor een gezonde lokale economie. Deze kleine bedrijven zijn vernieuwend en hebben de potentie om snel te groeien. De Zeepfabriek is dan een uitgelezen plek.” Zo bouwt de gemeente Nieuwegein verder aan een levendig ondernemersklimaat.

Logo voor de gebiedsontwikkeling

Het startschot voor de tijdelijke verhuur werd gegeven in bijzijn van collega-wethouder Marieke Schouten. De gebiedsontwikkeling valt onder haar verantwoordelijkheid. Samen met Ellie Eggengoor onthulde ze het logo voor de gebiedsontwikkeling van de Zeepfabriek. Daarna brachten ze samen een aantal start-ups en andere ondernemers een bezoek om te kijken hoe het hen tot nu toe bevalt en waar ze aan werken.

Ook na de herontwikkeling ruimte houden voor ondernemers?

De Zeepfabriek was voor Nieuwegein vroeger een grote werkgever. En nu wordt deze plek weer een locatie van bedrijvigheid. Het komende jaar, en mogelijk langer, in een tijdelijke setting. Eggengoor: “Dit gebeurt met de ambitie om ook in de herontwikkeling van het gebied ruimte te houden voor ondernemerschap. Dankzij de tijdelijke verhuur is het mogelijk om in de praktijk te peilen hoe groot de behoefte aan werkruimtes zoals hier is. En wat de ondernemers nodig hebben om hun werk te kunnen doen.”