Succesvolle bijeenkomst start aanpak Leefbare en Veilige wijken centraal Nieuwegein

Op dinsdagmiddag 18 april organiseerde de gemeente Nieuwegein een bijeenkomst in DE KOM voor wijkbewoners, ondernemers en professionals die werken en/of wonen in de centrale wijken. Deze bijeenkomst was het startsein van een aanpak om komende jaren te werken aan betere, kansrijke en sociale wijken.

Het programma

Te gast waren onder andere Annemieke van Dam (Rijksvertegenwoordiger van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid), Lodewijk Asscher (partner van der Bunt adviseurs) en Matthijs Uiterlinde (onderzoeker leefbaarheid wijkaanpak). Voor de pauze hebben zij uitgelegd waarom het nodig is en wat de ingrediënten zijn voor een succesvolle wijkaanpak. Vlak voor de pauze kon het publiek nog genieten van Theater Totaal, die twee zelf gecomponeerde liedjes speelden. Johan Nebbeling sloot het programma af met een column over NewTown Nieuwegein.

Paneldiscussie opgroeien in Nieuwegein

Na de pauze waren er drie panels aan het woord. Het eerste panel vertelde hoe het nu is om op te groeien in Nieuwegein. In dit panel zaten Deniz Wittebol (beter bekend als de Nieuwegeinse rapper Freez), Robin van den Berg (van de podcastmakers Wat?Patat!) en Sara Aksakalde (winnares van het jongerenlintje 2021). Zij gaven aan wat ze zien en meemaken. Hoe gemakkelijk het is om op jonge leeftijd in aanraking te komen met de criminaliteit.  Iemand vraagt je een groot geldbedrag te pinnen, waar je dan 200 euro voor krijgt. Eenmaal in het circuit is het lastig om er weer uit te komen. En als je eruit komt, betekent dat vaak een smet op je verdere carrière. Denk aan het aanvragen van een VOG. En de beperkingen die dat oplevert. Er zou minder gekeken moeten worden naar de juiste papieren, maar meer naar iemands talenten.

Signaleren

Het tweede panel ging in op de vraag: Hoe herken je problematiek en wat doe je daar vervolgens mee? Het panel bestond uit de signaleerders: Nynke Joustra (aanpak Nijpelsplantsoen/Jonge Aanwas), Robin Frederiks (wijkagent) en Marco van Dijk (directeur Jutphaas Wonen).

Voorbeeld Muntenbuurt

Het laatste panel was een voorbeeld vanuit de Muntenbuurt, waar met Betere Buurten al langere tijd wordt gewerkt aan het verbeteren van de fysieke en sociale buurt. Vanuit Betere Buurten  vertelde Annemarij Swart (gemeente Nieuwegein) legde uit hoe ze de buurt betrekken bij het verbeteren van de fysieke leefomgeving. Irma Vroegop vertelde hoe ze als buurtverbinder probeert de mensen samen te brengen in het buurtplein. En door samen dingen op te zetten, zoals een tuintje. Lunalee Vianen woont in Muntenbuurt en deelde met aanwezigen hoe ze de buurt hierdoor is gaan waarderen.

Vruchtbare middag

Het was een leerzame en vruchtbare middag waarin bewoners samenwerkingspartners, vrijwilligers en medewerkers van de gemeente hebben meegedacht aan een aanpak, die ervoor zorgt dat bewoners - vooral jongeren - in de centrale as, dezelfde kansen krijgen als bewoners van andere Nieuwegeinse wijken.

Waarom Aanpak Leefbaarheid en Veiligheid

De Centrale As in Nieuwegein bestaat oostelijk Batau, Zuilenstein, Jutphaas-Wijkersloot, Merwestein en Fokkesteeg. In deze wijken staan de leefbaarheid en veiligheid onder druk. Uit onderzoek blijkt dat in deze wijken relatief meer bewoners te maken hebben met een combinatie van problemen. Ook daalt de sociale kracht in deze wijken en beoordelen bewoners hun leefomgeving lager. Momenteel wordt er al hard gewerkt aan verbetering. Maar er is meer nodig om daadwerkelijk het verschil te kunnen maken. De aanpak is een meerjarig programma, die onderdeel uitmaakt van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.

Heb je vragen, ideeën of suggesties, mail naar Anne Derksen, programmaleider Leefbaarheid en Veiligheid: a.derksen@nieuwegein.nl