Leerlingenvervoer

Sommige leerlingen kunnen niet zelfstandig naar school reizen. In bepaalde gevallen kunt u dan een reiskostenvergoeding krijgen. Is het ook niet mogelijk om met een begeleider te reizen, dan kan uw kind mee met een taxibusje.

Wij vragen u eerst de voorwaarden te lezen voordat u een aanvraag indient. Meesturen:

 • Formulier vervoersadvies (pdf, 47 KB). De school moet het formulier invullen.
 • Voor aanvragen in het schooljaar 2023-2024: een inkomensverklaring over 2021. Dit is alleen nodig als uw kind naar een reguliere basisschool of een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) gaat. En uw verzamelinkomen over 2021 lager is dan € 28.800.
Direct aanvragen

Voorwaarden

 • Uw kind gaat naar een bijzondere basisschool, zoals een islamitische of vrije school. De dichtstbijzijnde school is verder dan 6,0 kilometer.
 • Uw kind gaat naar het speciaal basisonderwijs, zoals SBO De Evenaar. De dichtstbijzijnde school is verder dan 6,0 kilometer.
 • Uw kind gaat naar het speciaal onderwijs (SO of VSO). De dichtstbijzijnde school is verder dan 4,0 kilometer.
 • Uw kind is lichamelijk of verstandelijk beperkt, slechtziend, blind of doof. En uw kind kan niet zelfstandig of met begeleiding op school komen.

We bepalen het aantal kilometers volgens de kortste route via de ANWB-routeplanner.

Scholen voor speciaal onderwijs (SO) zijn voor leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking. En voor leerlingen met psychische problemen of gedragsproblemen.

Het speciaal basisonderwijs (SBO) is voor leerlingen die zich op het reguliere basisonderwijs niet optimaal ontwikkelen. Zij hebben lichtere problematiek dan de kinderen die op het speciaal onderwijs zitten. Denk aan leerlingen die zich moeilijk kunnen concentreren.

Hoe hoog is de vergoeding?

We kijken altijd eerst of uw kind kan fietsen. Lukt dat niet, dan kijken we of uw kind met het openbaar vervoer naar school kan reizen. Kan uw kind niet zelfstandig met de fiets of het OV reizen? Dan worden de reiskosten van de begeleider ook vergoed.

De bedragen voor eigen vervoer gelden voor 1x de heenreis en 1x de terugreis.

 • Fiets, brommer of scooter: € 0,10 per kilometer.
 • Openbaar vervoer: volledige kosten. We berekenen de vergoeding via 9292.nl.
 • Zelf brengen in plaats van OV: volledige kosten leerling voor het openbaar vervoer. We berekenen de vergoeding via 9292.nl.
 • Taxibusje: kosten worden door de gemeente betaald.
 • Zelf brengen in plaats van taxibusje: € 0,42 per kilometer.

Let op: is uw inkomen hoger dan de inkomensgrens? Dan moet u misschien een eigen bijdrage betalen.

U betaalt een eigen bijdrage als het volgende voor u geldt:

 • Uw inkomen is hoger dan € 28.800 (peiljaar 2021, geldt voor schooljaar 2023-2024).
 • Uw kind gaat naar een reguliere basisschool.

Geen eigen bijdrage

U hoeft geen eigen bijdrage te betalen in de volgende situaties. Ook niet als u boven de inkomensgrens zit.

 • Uw kind kan niet zelfstandig reizen door een structurele beperking (langer dan 3 maanden).
 • Uw kind volgt speciaal onderwijs (SO of VSO).

Wanneer krijg ik bericht?

U krijgt binnen 8 weken een e-mail met onze beslissing.

Neem dan contact op met de afdeling Leerlingzaken:

030-607 14 27

leerlingzaken@nieuwegein.nl