Leerlingenvervoer

Gaat uw kind naar het speciaal (basis)onderwijs of bijzonder onderwijs? Soms is deze school niet in de buurt. Of misschien kan uw kind door een beperking niet zelfstandig van en naar school reizen. Als ouder kijkt u eerst wat u zelf kunt doen. U bespreekt ook met de school wat de leerling al kan (of kan leren) in het reizen naar en van school. 

Is dat niet mogelijk? Dan kunt u ondersteuning aanvragen bij het vervoer naar en van school. Dat noemen we leerlingenvervoer.

Voorwaarden

  • Uw kind gaat naar het speciaal onderwijs (SO) of voortgezet speciaal onderwijs (VSO). De dichtstbijzijnde school is verder dan 4,0 kilometer.
  • Uw kind is lichamelijk of verstandelijk beperkt, slechtziend, blind of doof. En uw kind kan niet zelfstandig of met begeleiding op school komen.
  • Uw kind gaat naar het speciaal basisonderwijs (SBO), zoals SBO De Evenaar. De dichtstbijzijnde school is verder dan 6,0 kilometer.
  • Uw kind gaat naar een bijzondere basisschool, bijvoorbeeld een school met een geloofsovertuiging of een vrije school. De dichtstbijzijnde bijzondere basisschool is verder dan 6,0 kilometer.
Succesvol:

Aanvragen schooljaar 2024-2025

Vanaf nu kunt u leerlingenvervoer aanvragen voor het schooljaar 2024-2025. 

Aanvragen

Denkt u aan de voorwaarden te voldoen? Dan kunt u een aanvraag doen. U moet meesturen:

  • Formulier vervoersadvies (pdf, 47 KB)  (ingevuld door school)
  • Soms is ook een inkomensverklaring nodig. Gaat uw kind naar een bijzondere basisschool of een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) én is uw verzamelinkomen over 2022 lager dan € 29.700? Dan moet u een inkomensverklaring over 2022 meesturen. Deze kunt u opvragen bij de Belastingdienst.

Let op: op dit moment zijn er problemen met de aanvraag via DigiD. U kunt de aanvraag dan ook het beste doen zonder DigiD.

Direct aanvragen

Wanneer krijg ik bericht?

De gemeente onderzoekt of u aan de voorwaarden voldoet. U krijgt binnen 8 weken een e-mail met onze beslissing.

Welke vormen van leerlingenvervoer zijn er?

  • Vergoeding voor de (brom)fiets met of zonder begeleider.
  • Vergoeding voor het openbaar vervoer met of zonder begeleider.
  • Aangepast vervoer (vervoer met een taxibusje). Dit is alleen mogelijk als uw kind naar het (V)SO gaat of een structurele beperking heeft.
  • Vergoeding voor eigen vervoer: u brengt en haalt zelf uw kind(eren) met uw brommer, scooter of auto.

De gemeente bepaalt aan de hand van de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Nieuwegein 2019 en de bijbehorende beleidsregels voor welke vorm van leerlingenvervoer u in aanmerking komt.

Verschil speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs

Scholen voor speciaal onderwijs (SO) zijn voor leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking. Hier kunnen ook leerlingen met psychische problemen of gedragsproblemen terecht.

Het speciaal basisonderwijs (SBO) is voor leerlingen die zich op het reguliere basisonderwijs niet optimaal ontwikkelen. Zij hebben lichtere problematiek dan de kinderen die op het speciaal onderwijs zitten. Denk aan leerlingen die zich moeilijk kunnen concentreren.