Leerplicht

Ieder kind heeft recht op onderwijs. In de Leerplichtwet staat dat kinderen verplicht zijn om naar school te gaan. Deze leerplicht geldt van 5 t/m 16 jaar. In de Leerplichtwet staat ook waar ouders, school en gemeente verantwoordelijk voor zijn. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind naar school kan gaan!

Onze aanpak

Is een kind vaak afwezig op school? Dan probeert de leerplichtambtenaar van de gemeente er samen met ouders, leerling en school alles aan te doen om dit op te lossen. Ouders, het kind (vanaf 12 jaar), de school en leerplicht zijn er samen verantwoordelijk voor dat een kind naar school gaat.

De leerplichtambtenaar houdt zich bezig met:

Preventie: voorkomen dat uw kind afwezig is

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom wil de leerplichtambtenaar graag voorkomen dat uw kind lessen mist. Dat doen we bijvoorbeeld door uitleg en advies te geven aan scholen, leerlingen en ouders. We zijn regelmatig op school, doen mee aan (zorg)overleggen en houden spreekuur over leerplicht.

Verzuim: uw kind is zonder toestemming afwezig

Jongeren tussen de 5 en 18 jaar moeten onderwijs volgen. Is uw kind vaak niet op school zonder geldige reden? Dan kan school contact opnemen met de leerplichtambtenaar.

We bespreken wat uw kind nodig heeft om weer naar school te gaan. Hierover maken we samen afspraken en zetten hulp in als dat nodig is. Het overtreden van de Leerplichtwet kan leiden tot:

  • Een officiĆ«le waarschuwing
  • Een verwijzing naar Halt
  • Stopzetten van de kinderbijslag
  • Het opmaken van proces-verbaal

Verlof: uw kind is met toestemming afwezig

Soms is er door een bijzondere situatie verlof nodig. Bijvoorbeeld voor een huwelijk, uitvaart of verhuizing. Ouders kunnen hiervoor verlof aanvragen bij de directeur van de school. Het aanvraagformulier is via school beschikbaar.

Vrijstelling: een uitzondering op maat voor uw kind

Sommige kinderen kunnen geen onderwijs volgen door een lichamelijke of psychische beperking. We bekijken altijd met het samenwerkingsverband en/of de jeugdarts of het toch mogelijk is om (deels) onderwijs te volgen. Daarbij zoeken we naar een oplossing op maat. Bijvoorbeeld gedeeltelijk onderwijs, in combinatie met zorg. De Leerplichtwet kent de volgende vormen van vrijstelling:

  • Als de jongere om lichamelijke of psychische redenen niet wordt toegelaten tot een school of onderwijsstelling.
  • Als de ouders of verzorgers bezwaar hebben tegen de richting van het onderwijs op alle scholen of instellingen binnen redelijke afstand. 
  • Als de jongere staat ingeschreven als leerling van een onderwijsinstelling buiten Nederland en deze instelling geregeld bezoekt.
  • Als de ouders of verzorgers met de jongere een reizend bestaan leiden.

Jongeren van 16 en 17 jaar moeten naar school tot ze een diploma hebben (havo, vwo of mbo-niveau 2 of hoger). Dat heet kwalificatieplicht. Heeft een jongere voor zijn of haar 18e nog geen startkwalificatie behaald? En gaat hij of zij niet meer naar school? Dan meldt de school dit aan de gemeente. De jongere ontvangt dan een uitnodiging van het Doorstroompunt-regio Utrecht.

030-607 14 27

schoolwerkt@nieuwegein.nl

Doorstroompunt-regio Utrecht