Leerplicht

Kinderen zijn verplicht om naar school te gaan vanaf hun 5e verjaardag tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Of totdat ze 12 volledige schooljaren hebben gevolgd. Dat heet leerplicht. Van 16 tot 18 jaar moet je verplicht naar school als je nog geen diploma hebt. Dat heet kwalificatieplicht.

Verzuim

Gaat een kind niet naar school zonder dat hier een goede reden voor is? Dan meldt de school dit verzuim direct bij de leerplichtambtenaar of via het verzuimloket van DUO. De leerplichtambtenaar probeert er samen met ouders, leerling en school alles aan te doen om dit op te lossen. De leerplichtambtenaar houdt toezicht op het naleven van de Leerplichtwet. Het overtreden van Leerplichtwet kan leiden tot:

  • Een officiĆ«le waarschuwing
  • Een verwijzing naar bureau Halt
  • Stopzetten van de kinderbijslag
  • Het opmaken van proces-verbaal

Vrijstelling

Soms verlenen wij vrijstelling van de leerplicht. De Leerplichtwet kent de volgende vormen van vrijstelling:

  • Als de jongere om lichamelijke of psychische redenen niet wordt toegelaten tot een school of onderwijsstelling.
  • Als de ouders of verzorgers bezwaar hebben tegen de richting van het onderwijs op alle scholen of instellingen binnen redelijke afstand. 
  • Als de jongere staat ingeschreven als leerling van een onderwijsinstelling buiten Nederland en deze instelling geregeld bezoekt.
  • Als de ouders of verzorgers met de jongere een reizend bestaan leiden.

Kwalificatieplicht

De leerplicht is verlengd met de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht geldt voor jongeren tot 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een mbo 2-, havo- of vwo-diploma.

Geen startkwalificatie?

Heeft de jongere voor zijn of haar 18e nog geen startkwalificatie behaald? En gaat hij of zij niet meer naar school? Dan meldt de school dit aan de gemeente. De jongere ontvangt dan een uitnodiging van het RMC. RMC staat voor Regionale Meld- en Coƶrdinatiefunctie voortijdig schoolverlaten.

(030) 607 14 27

schoolwerkt@nieuwegein.nl

Website RMC