Passend onderwijs

Sommige kinderen hebben extra hulp en begeleiding nodig op school. Bijvoorbeeld bij dyslexie of gedragsproblemen. Er zijn ook kinderen die juist meer uitdaging kunnen gebruiken, zoals schoolwerk op een hoger niveau. De gemeente zet zich ervoor in dat elk kind de juiste ondersteuning krijgt, liefst op een reguliere school. Dit wordt passend onderwijs genoemd.

Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs betekent dat alle kinderen op de beste plek zitten. Dit houdt in:

 • Een kind gaat naar een reguliere school als dat kan.
 • Een kind gaat naar het speciaal onderwijs als intensieve begeleiding nodig is.
 • Scholen kunnen ondersteuning op maat bieden.
 • We kijken vooral naar wat een kind wél kan.
 • Kinderen zitten niet langdurig thuis.

Voor wie

 • Leerlingen met leerproblemen
 • Leerlingen met gedragsproblemen
 • Leerlingen met lichamelijke beperkingen

Hoe krijgt mijn kind passend onderwijs?

Alle scholen bieden extra ondersteuning aan. Passend onderwijs is dus niet iets wat alleen sommige scholen aanbieden.

U kiest zelf een school uit. Bij de aanmelding geeft u door dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft. De school kijkt of ze deze ondersteuning zelf kunnen geven. Lukt dit niet? Dan moet de school een plek regelen op een school die beter past. Deze verantwoordelijkheid heet de zorgplicht. De scholen in en rond Nieuwegein regelen dit met elkaar in een samenwerkingsverband.

Plan voor uw kind

Als uw kind is toegelaten, stelt de school samen met u een leerplan voor uw kind op. Dit wordt het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) genoemd. Hierin staat:

 • Welke extra begeleiding uw kind krijgt.
 • Welk eindniveau uw kind kan halen.
 • Welke extra ondersteuning en zorg nodig is.

Hoe kies ik een school?

Alle scholen in Nieuwegein vindt u op de website Scholen op de kaart.

Het verschilt per school welke ondersteuning ze bieden. Denk aan hulp bij dyslexie, huiswerkbegeleiding en sociale vaardigheidstraining. In de schoolgids vindt u daar informatie over. Meestal kunt u de schoolgids op de website vinden.

Heeft uw kind meer ondersteuning nodig? En kan de school waar u uw kind heeft aangemeld dit niet bieden? Dan is de school verplicht om een andere school te vinden. De scholen in de regio Nieuwegein hebben hier een samenwerkingsverband voor opgericht. Uw kind krijgt dus altijd de ondersteuning die het nodig heeft.

Aanmelden speciaal onderwijs

Er is 1 basisschool voor speciaal onderwijs in Nieuwegein: SBO De Evenaar. Speciale middelbare scholen vindt u bijvoorbeeld in Utrecht, Houten of Culemborg. Kijk voor meer informatie op Scholen op de kaart.

In de schoolgids kunt u zien welke ondersteuning de school biedt. Vaak staat de schoolgids op de website. De school kijkt of er inderdaad speciaal onderwijs nodig is. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. De school vraagt deze verklaring aan bij het samenwerkingsverband. Het is een bewijs dat uw kind recht geeft op een plek in het speciaal onderwijs.