Onderwijs in Nieuwegein

Alle scholen in Nieuwegein vindt u op de website Scholen op de kaart. Hier kunt u informatie over elke school bekijken en vergelijken. Vaak is er op scholen ook extra ondersteuning mogelijk. Bijvoorbeeld hulp bij dyslexie, huiswerkbegeleiding of sociale vaardigheidstraining. Dit aanbod verschilt per school. In de schoolgids vindt u hier informatie over. Meestal staat de schoolgids op de website van de school.

Passend onderwijs voor elk kind

Scholen moeten zorgen dat het onderwijs aansluit bij de behoeften van een leerling. Het kan zijn dat een kind extra ondersteuning nodig heeft op school. Bijvoorbeeld omdat leren niet goed lukt, vanwege een moeilijke thuissituatie of omdat het meer uitdaging kan gebruiken. Dit wordt passend onderwijs genoemd.

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? U kiest zelf een school uit. Bij de aanmelding geeft u door welke ondersteuning uw kind nodig heeft. De school kijkt of ze deze ondersteuning zelf kunnen geven. Lukt dit niet? Dan moet de school een plek regelen op een school die beter past. Deze verplichting heet de zorgplicht. De scholen in en rond Nieuwegein regelen dit met elkaar in een samenwerkingsverband.

Het samenwerkingsverband kan dus helpen bij het zoeken naar de juiste school, maar ook bij het regelen van de juiste ondersteuning binnen de gekozen school. Uw kind krijgt dus altijd de ondersteuning die het nodig heeft.

Speciaal onderwijs

Er is 1 basisschool voor speciaal basisonderwijs in Nieuwegein: SBO De Evenaar. Andere scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs vindt u bijvoorbeeld in IJsselstein, Vianen, Utrecht, Houten of Culemborg. Kijk voor meer informatie op Scholen op de kaart.

In de schoolgids kunt u zien welke ondersteuning een school biedt. Vaak staat de schoolgids op de website. De school kijkt of er inderdaad speciaal onderwijs nodig is. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. De school vraagt deze verklaring aan bij het samenwerkingsverband. Zij besluiten hierover. Het is een bewijs dat uw kind recht geeft op een plek in het speciaal onderwijs. Met deze verklaring kunt u uw kind aanmelden.