Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Heeft uw kind moeite met de Nederlandse taal? Dat kan uw kind een achterstand geven op school. Speciaal voor deze kinderen is er voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Het doel van VVE is om kinderen een goede start te geven op de basisschool. Uw kind maakt al spelend kennis met woorden, cijfers, kleuren en vormen. VVE wordt gegeven op de peuteropvang en in groep 1 en 2.

Wat is VVE?

VVE is bedoeld om achterstand op school te voorkomen. Uw kind leert al spelend over woorden, cijfers, kleuren en vormen. Speciaal opgeleide professionals volgen hierbij een VVE-programma, zoals Uk & Puk, Piramide, Peuterplein, Startbokken en Ik ben Bas. Zo maakt uw kind een goede start op de basisschool. VVE bestaat uit:

 • Oefenen met de Nederlandse taal.
 • Oefenen met rekenen, bijvoorbeeld leren tellen en meten.
 • Oefenen met gericht bewegen (motorische ontwikkeling). Bijvoorbeeld een bal overgooien, tekenen, knippen en fietsen.
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling. Bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen krijgen, samen spelen en rekening houden met elkaar.

De voorschoolse educatie wordt gegeven op de peuteropvang. Kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar kunnen hier naartoe. Met een VVE-indicatie mag uw kind 16 uur per week (4 dagdelen) naar de peuteropvang. Zonder indicatie is dat 8 uur per week.

De vroegschoolse educatie is voor kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool.

Voor wie?

 • Uw kind heeft moeite met de Nederlandse taal.
 • Uw kind is tussen 2,5 en 6 jaar oud.
 • Uw kind heeft een VVE-indicatie van het consultatiebureau.

Of u een indicatie kunt krijgen, hangt onder andere af van uw opleiding (en van uw partner). En van de inschatting van de arts of jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau.

Kan ik een vergoeding krijgen?

U kunt misschien gebruikmaken van (een van) de regelingen hieronder:

Dit is een vergoeding van de Belastingdienst. Kijk op Belastingdienst.nl voor de voorwaarden en meer informatie.

Krijgt u kinderopvangtoeslag? Misschien kunt u daarnaast een extra vergoeding voor kinderopvang krijgen via WIL (Werk en Inkomen Lekstroom). Kijk voor meer informatie op de website van WIL.

Kunt u geen kinderopvangtoeslag krijgen? Dan kunt u misschien gebruikmaken van onze financiële regeling. Wij vergoeden een deel van de peuteropvang met VVE, of gehele dagen. Dit hangt af van uw situatie. U kunt alleen een vergoeding krijgen bij een opvang die in het Landelijk Register Kinderopvang staat. De vergoeding krijgt u niet direct, maar via de peuter- of kinderopvang. Vraag ernaar bij de opvang, zij kunnen u hier verder mee helpen. Of neem contact met ons op.

Locaties

Er zijn 2 organisaties in Nieuwegein die VVE aanbieden. Neem contact op om te vragen in welke groep er plek is.

Kind & Co

De Toverfluit

U kunt uw kind ook zelf helpen met het leren van de Nederlandse taal:

 • Uw kind naar de peuteropvang brengen.
 • Met uw kind liedjes zingen en veel praten.
 • Uw kind elke dag 15 minuten voorlezen, of iemand vragen u hierbij te helpen.
 • Naar de bibliotheek De Tweede Verdieping gaan en daar gratis boekjes lenen om samen te lezen.
 • Zelf de Nederlandse taal goed leren.
 • Meedoen aan activiteiten op de peuteropvang die voor ouders georganiseerd worden.