Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Heeft uw kind moeite met de Nederlandse taal? Dat kan uw kind een achterstand geven op school. Speciaal voor deze kinderen is er voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Het doel van VVE is om kinderen een goede start te geven op de basisschool. Uw kind maakt al spelend kennis met woorden, cijfers, kleuren en vormen. VVE wordt gegeven op de peuteropvang en in groep 1 en 2.

Wat is VVE?

VVE is bedoeld om achterstand op school te voorkomen. Uw kind leert al spelend over woorden, cijfers, kleuren en vormen. Speciaal opgeleide professionals volgen hierbij een VVE-programma, zoals Uk & Puk, Piramide, Peuterplein, Startbokken en Ik ben Bas. Zo maakt uw kind een goede start op de basisschool. VVE bestaat uit:

 • Oefenen met de Nederlandse taal.
 • Oefenen met rekenen, bijvoorbeeld leren tellen en meten.
 • Oefenen met gericht bewegen (motorische ontwikkeling). Bijvoorbeeld een bal overgooien, tekenen, knippen en fietsen.
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling. Bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen krijgen, samen spelen en rekening houden met elkaar.

De voorschoolse educatie wordt gegeven op de peuteropvang. Kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar kunnen hier naartoe. Met een VVE-indicatie mag uw kind 16 uur per week (4 dagdelen) naar de peuteropvang. Zonder indicatie is dat 8 uur per week.

De vroegschoolse educatie is voor kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool.

Voor wie?

 • Uw kind heeft moeite met de Nederlandse taal.
 • Uw kind is tussen 2,5 en 6 jaar oud.
 • Uw kind heeft een VVE-indicatie van het consultatiebureau.

Of u een indicatie kunt krijgen, hangt onder andere af van uw opleiding (en van uw partner). En van de inschatting van de arts of jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau.

U kunt uw kind ook zelf helpen met het leren van de Nederlandse taal:

 • Uw kind naar de peuteropvang brengen.
 • Met uw kind liedjes zingen en veel praten.
 • Uw kind elke dag 15 minuten voorlezen, of iemand vragen u hierbij te helpen.
 • Naar de bibliotheek De Tweede Verdieping gaan en daar gratis boekjes lenen om samen te lezen.
 • Zelf de Nederlandse taal goed leren.
 • Meedoen aan activiteiten op de peuteropvang die voor ouders georganiseerd worden.

Kijk ook eens op de website Taalgein. U kunt er de leeftijd van uw kind opzoeken. U leest dan wat uw kind gemiddeld zou moeten kunnen. En wat u zelf kunt doen om uw kind te helpen. Op de website staan ook activiteiten in Nieuwegein waar uw kind kan oefenen met taal.

Kan ik een vergoeding krijgen?

U kunt misschien gebruikmaken van (een van) de regelingen hieronder:

 • Kinderopvangtoeslag
  Dit is een vergoeding van de Belastingdienst. Kijk op Belastingdienst.nl voor de voorwaarden en meer informatie.
   
 • Extra vergoeding van WIL
  Krijgt u kinderopvangtoeslag? Misschien kunt u daarnaast een extra vergoeding voor kinderopvang krijgen via WIL (Werk en Inkomen Lekstroom). Kijk voor meer informatie op de website van WIL.
   
 • Financiële regeling van de gemeente
  Kunt u geen kinderopvangtoeslag krijgen? Dan kunt u misschien gebruikmaken van onze financiële regeling. Wij vergoeden een deel van de peuteropvang met VVE, of gehele dagen. Dit hangt af van uw situatie. U kunt alleen een vergoeding krijgen bij een opvang die in het Landelijk Register Kinderopvang staat. De vergoeding krijgt u niet direct, maar via de peuter- of kinderopvang. Vraag ernaar bij de opvang, zij kunnen u hier verder mee helpen. Of neem contact met ons op.

Vindt u het lastig om formulieren in te vullen? In Nieuwegein zijn verschillende organisaties die u hier gratis bij kunnen helpen. Kijk op de Sociale Kaart.

Locaties

Er zijn 2 organisaties in Nieuwegein die VVE aanbieden. Neem contact op om te vragen in welke groep er plek is.

Kind & Co

Meerdere locaties in Nieuwegein
030-695 84 69
info@kmnkindenco.nl
Website

De Toverfluit

Roskamweide 2 (Batau-Noord)
030-601 44 85
info@detoverfluit.nl
Website