Overstap basisschool

Bij de overgang van kinderopvang naar basisschool is het belangrijk om informatie over een kind met elkaar te delen. Bent u gastouder of medewerker van een kinderopvang? Maak dan gebruik van het overdrachtsformulier. U kunt dit formulier invullen als een kind 3,5 jaar oud is. Eerst bespreekt u het ingevulde formulier met de ouders. Na hun toestemming stuurt u het naar de basisschool.

Download formulier (pdf, 800 KB)

Voor wie

 • Gastouders
 • Medewerkers van een kinderopvang

U vult het formulier in voor alle kinderen die de overstap maken naar de basisschool. Het ingevulde formulier is bestemd voor de basisschool.

Hoe werkt het?

U vertelt de ouders meteen over het overdrachtsformulier, zodra zij hun kind inschrijven op de kinderopvang.  Ze kunnen het formulier ook bekijken als ze willen.

 1. Formulier invullen
  Het formulier wordt ingevuld door de pedagogisch medewerker van de kinderopvang als het kind 3,5 jaar is. Zo nodig in overleg met een andere professional.
   
 2. Ouders geven toestemming om te delen
  De ouders bekijken het ingevulde formulier. Ze kunnen de inhoud niet veranderen, maar mogen wel een reactie toevoegen. U mag het formulier alleen delen als u schriftelijk toestemming heeft van de ouders.
   
 3. Formulier gaat naar de basisschool
  Bij toestemming stuurt u het formulier digitaal naar de basisschool. De ouders mogen het ook zelf overhandigen. De basisschool stuurt een ontvangstbevestiging.
   
 4. VVE-indicatie? Warme overdracht
  Gaat het om een kind met zorgen of een VVE-indicatie? Stuur dan als bijlage de informatie mee uit het erkend kind-volgsysteem. Doe daarna een warme overdracht, waarbij u in gesprek gaat met de basisschool.

Soepele overstap naar de basisschool

In het formulier staat belangrijke informatie over een kind. Bijvoorbeeld of er problemen of zorgen zijn en welke professionals betrokken zijn bij het kind. Basisscholen gebruiken het formulier bij de intake, om inzicht te krijgen in wat het kind nodig heeft.

Leidraad bij gesprekken

Het formulier laat de ontwikkeling van een kind op systematische wijze zien. Dat maakt het geschikt als leidraad bij een gesprek met de ouders. Of bij een overleg tussen professionals.

De ouders schrijven hun kind op tijd in

Voor de ouders kan het formulier een motivatie zijn om een basisschool te kiezen en hun kind aan te melden. Besluit de school om het kind niet in te schrijven? Dan is er nog genoeg tijd om op zoek te gaan naar passend onderwijs. Of om passende voorzieningen te regelen binnen het reguliere onderwijs.

Het ingevulde overdrachtsformulier moet in een beveiligde omgeving worden bewaard. De gegevens mogen alleen worden ingezien door pedagogische medewerkers, leerkrachten van groep 1 en 2, de directeur van de basisschool, de intern begeleider en de ouders van het kind. Vanuit de AVG mogen de ouders hun toestemming om de gegevens van hun kind te delen altijd intrekken. De gegevens worden dan verwijderd uit de systemen van de basisschool.