Onderwijskansenbeleid

Een optimale schoolloopbaan voor alle kinderen, van begin tot eind. Zodat zij een diploma halen en succesvol kunnen meedoen in de maatschappij. Dat is wat de gemeente Nieuwegein wil bereiken via het Onderwijskansenbeleid (OKB).

Doelen

De doelen van het Onderwijskansenbeleid zijn:

  • Ouders meer betrekken bij de ontwikkeling van hun kind.
  • Meer kwetsbare kinderen bereiken en laten profiteren van voor- en vroegschoolse educatie (VVE).
  • Een betere overgang van de voorschoolse naar de (vroeg)schoolse periode. Bijvoorbeeld door een overdrachtsformulier in te zetten.
  • Deskundigheid bevorderen van professionals die te maken hebben met de doelgroep.
  • Samenwerking verbeteren tussen de professionals.
  • VVE en peuteropvang blijven verbeteren in een veranderende maatschappij.

Projecten

De projecten van het OKB richten zich op jonge kinderen van 2 tot 13 jaar met een (taal)achterstand. Zij krijgen de kans om hun achterstand te verkleinen of helemaal weg te werken. Voorbeelden van activiteiten: