Digitale toegankelijkheid

Gemeente Nieuwegein streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Een van de eisen is het maken en publiceren van een toegankelijkheidsverklaring.

Van de websites die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Nieuwegein vallen, zijn toegankelijkheidsverklaringen opgesteld. Ze zijn ook hieronder te lezen.

Onderzoeksrapporten

De websites die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen, zijn op dit moment nog niet allemaal onderzocht. We hebben toegankelijkheidsonderzoeken ingepland in 2021 en 2022. De website nieuwegein.nl is in 2020 onderzocht (pdf, 661 KB).