Elektrisch rijden

De gemeente Nieuwegein stimuleert elektrisch rijden. Elektrisch vervoer heeft geen uitlaatgassen, draagt bij aan minder uitstoot van CO2 en stikstofoxiden en maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Ideaal voor een prettiger leefklimaat in Nieuwegein dus!

Laadpaal aanvragen

De openbare laadpalen komen op openbare parkeerplekken. Als u geen eigen parkeerplek heeft, kunt u via MRA-Elektrisch (gratis) een openbare laadpaal aanvragen. 

Direct aanvragen

De gemeente bepaalt vervolgens wat een goede plek is. Wij toetsen aan de beleidsregels (pdf, 193 KB)  of de aanvraag akkoord is en wat een geschikte plek is. Een paar punten waar we op letten:

  • Ondergrondse kabels en leidingen
  • Binnen 200 meter loopafstand van de aanvrager
  • Minimaal 1,5 meter van een boom
  • De stoep moet bereikbaar blijven
  • Er hoeft geen groen voor te verdwijnen.

Parkeerplaats bij uw appartement

Woont u in een appartement en heeft u een parkeerplaats op het terrein van de Vereniging van Eigenaren? Dan leest u in de brochure voor VvE's wat u moet doen voor een laadpunt.

Brochure: Laadoplossingen voor elektrische auto’s binnen de VVE (pdf, 7 MB)

Laadpas regelen

Op Laadpas top 10 kunt u zien bij welke instanties u een laadpas kunt aanvragen. Met een laadpas kunt u bij alle openbare laadpunten laden.

Laadpalen in Nieuwegein

Er staan inmiddels al ruim 300 openbare laadpalen in de stad. Op Oplaadpalen.nl is een kaart met alle oplaadplekken voor elektrische voertuigen te vinden. Op deze kaart staan ook laadpunten op eigen terrein van bijvoorbeeld bedrijven. Voor de openbare laadpalen wordt gebruik gemaakt van groene stroom.

Op de hoogte blijven van aanvragen

Misschien is er in uw omgeving al een laadpaal aangevraagd? Voor het reserveren van 2 parkeerplekken bij de laadpaal neemt de gemeente een verkeersbesluit. Deze besluiten kunt u inzien op Officielebekendmakingen.nl. Door op ‘Mijn abonnementen’ te klikken, kunt u een account aanmaken. U krijgt dan direct alle gemeentelijke besluiten binnen enkele honderden meters van uw woning per e-mail. 

Bezwaar maken tegen laadpaal

Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u binnen 6 weken na ons besluit bezwaar indienen. Bij een bezwaar beoordeelt een onafhankelijke commissie of wij de eerder genoemde beleidsregels hebben gevolgd.

Er staan laadpalen van verschillende bedrijven in Nieuwegein. Sinds 15 september 2023 doet de gemeente mee aan regionale aanbestedingen, waarbij de komende jaren meerdere bedrijven laadpalen gaan plaatsen.

Bij de laadpalen van ParknCharge betaalt u ook een tijdstarief, zodat u de oplaadpaal niet langer bezet houdt dan nodig.

Nee, op dit moment mag dat niet.

De gemeente maakt de aanleg van laadpalen graag mogelijk, omdat er steeds meer vraag naar is. Het kan lijken of voelen dat dit veel parkeerplekken in beslag neemt. Van de 22.000 openbare parkeerplekken in Nieuwegein, zijn er ongeveer 600 voor het opladen van elektrische auto’s (2023). Er zullen nog veel laadplekken bij moeten komen, want steeds meer mensen rijden een elektrische auto.

Inwoners van de gemeente Nieuwegein moeten binnen 200 meter van hun huis een elektrische auto kunnen opladen. In de toekomst willen we voor het opladen ook meer verzamelplekken aanleggen in de wijken. Dat neemt minder ruimte in beslag in de straten zelf. 

Voor het plaatsen van laadpalen maakt de gemeente een verkeersbesluit. Hierbij bepalen we een plek voor de laadpaal. Het verkeersbesluit maken we bekend op Officielebekendmakingen.nl.

De gemeente Nieuwegein vindt dat inwoners binnen 200 van hun huis hun (elektrische) auto moeten kunnen parkeren. Op dit moment is daar genoeg mogelijkheid voor. Daarom houden we bij een aanvraag geen rekening met de parkeerdruk. Wel kijken we wat een goede plek is in de omgeving.

Niet elke laadpaal wordt even veel gebruikt. Waarschijnlijk worden de laadpalen steeds meer gebruikt, omdat er steeds meer elektrische auto’s bij komen.

In Nieuwegein zijn er over de hele stad gezien genoeg parkeerplekken. De gemeente Nieuwegein vindt dat iemand binnen 200 meter van zijn huis zijn auto moet kunnen parkeren. Voor elk huis is daar nu genoeg mogelijkheid voor.

Het gemiddeld aantal auto’s per huishouden is nu hoog, onder andere doordat kinderen langer thuis wonen vanwege het woningtekort. Het kan zijn dat u daardoor de komende jaren iets verder weg moet parkeren.

Voor het plaatsen van laadpalen maakt de gemeente een verkeersbesluit. Hierbij bepalen we een plek voor de laadpaal. Het verkeersbesluit maken we bekend op Officielebekendmakingen.nl.

Wilt u zo snel mogelijk horen als er een verkeersbesluit is? Dan kunt zich aanmelden voor Berichten over uw buurt. U krijgt dan een e-mail zodra er iets bekend is over de buurt waar u woont. U weet dan ook of er een aanvraag is voor een laadpaal in uw straat.

De gemeente maakt nieuwe laadpalen mogelijk, maar betaalt er niet voor. Bedrijven plaatsen en beheren de laadpalen. De bestrating heeft ook de aandacht van de gemeente. We hebben bijvoorbeeld via Betere Buurten veel wijken opgeknapt. De gemeente kan niet alles tegelijk aanpakken. Denkt u dat uw straat aan vernieuwing toe is? Dan kunt u een melding doen.

Nee, de gemeente verdient geen geld aan de laadpalen.

Als u het niet eens bent met ons besluit, kunt u binnen 6 weken na ons besluit bezwaar indienen. Een onafhankelijke commissie beoordeelt dan of de gemeente de beleidsregels heeft gevolgd. Zo niet, dan kan uw bezwaar gegrond verklaard worden. In alle andere gevallen zal de commissie uw bezwaar ongegrond verklaren. De laadpaal wordt dan geplaatst en het proces duurt ook niet langer.

Is uw bezwaarschrift afgewezen en is het bezwaar ongegrond verklaard? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Een onafhankelijke rechter beoordeelt dan opnieuw of de gemeente wel de juiste beslissing genomen heeft.