Verkeersontheffingen

De gemeente is verantwoordelijk voor de doorstroming van het verkeer. Om alles in goede banen te leiden nemen wij diverse maatregelen. We sluiten bijvoorbeeld wegen af of we verbieden om bepaalde wegen in te rijden. Ook de stoplichten vallen onder deze maatregelen. Onder bepaalde omstandigheden krijgt u een ontheffing voor een inrijverbod. U krijgt dan bijvoorbeeld een sleutel om zelf de afsluitingsinstallatie te bedienen. Bij een afsluitinstallatie moet u denken aan bijvoorbeeld slagbomen.

Nieuwegein heeft 3 dynamische stadsafsluitingen. Daar heeft het verkeer alleen toegang met een sleutel. Denk aan een slagboom of een paal die in de grond zinkt. U vindt deze afsluitingen op de volgende locaties:

  • Bussluis Utrechtsestraatweg
  • Voetgangersgebied Stadsplein
  • Spitsknip De Liesbosch

Het noordelijkste deel van de Utrechtsestraatweg is afgesloten voor (vracht)auto’s en motoren. Alleen lijnbussen en mensen met een ontheffing mogen hier rijden. U kunt onder bepaalde voorwaarden een ontheffing en een sleutel krijgen. U mag dan langs de afsluiting rijden.

Wie kan een ontheffing krijgen?

  • Bewoners van de wijk Huis de Geer (Utrechtsestraatweg met zijstraten tussen Remiseweg en Symfonielaan) met een motorvoertuig.
  • Eigenaren van bedrijfsvoertuigen van bedrijven in Huis de Geer (Utrechtsestraatweg met zijstraten tussen Remiseweg en Symfonielaan).
  • Werknemers met een motorvoertuig die kunnen aantonen dat hun werkplek in Huis de Geer is (Utrechtsestraatweg met zijstraten tussen Remiseweg en Symfonielaan). U kunt alleen via het weggedeelte Utrechtsestraatweg tussen de Remiseweg en Prof. Aalbersestraat uw werk bereiken.
  • Gebruikers van bijzondere voertuigen die de reguliere route via Taludweg en A.C. Verhoefweg of het fietspad niet kunnen of mogen gebruiken. Zoals tractoren, wegenbouwwerktuigen en brommobielen.  

Ontheffing aanvragen

U vraagt een ontheffing met sleutel aan door het aanvraagformulier (pdf, 296 KB)  in te vullen. Voeg een kopie van uw rijbewijs en kentekenbewijs bij. Mail het aanvraagformulier naar gemeente@nieuwegein.nl of stuur het op per post:

Gemeente Nieuwegein 
Openbaar Domein
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

U krijgt een bericht wanneer u de ontheffing en de sleutel kunt ophalen. De ontheffing staat op kenteken. U kunt deze dus niet overdagen aan derden.

Kosten

Een ontheffing met sleutel kost € 70,40. Dit bedrag bestaat uit € 40,40 legeskosten (administratiekosten) en € 30 borg. U krijgt de borg terug als u de sleutel inlevert.

Ontheffing aanpassen

Heeft u al een ontheffing met sleutel, maar rijdt u in een andere auto? Dan moeten wij de ontheffing aanpassen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het mutatieformulier (pdf, 319 KB) . U ontvangt de aangepaste ontheffing per post. Een ontheffing wijzigen is gratis.

Het Stadsplein, de Raadstede en De Markt in de binnenstad zijn voetgangersgebied. Om de winkels en bedrijven te bevoorraden, mogen leveranciers en winkeliers van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 11.00 uur het Stadsplein oprijden. Buiten deze tijden is de toegang tot het Stadsplein bij het politiebureau afgesloten met een inzinkbare paal (poller).
 
We vragen bedrijven rondom het Stadsplein uitdrukkelijk om met hun leveranciers afspraken te maken, zodat alle leveringen en bezorgingen binnen deze tijden zijn!

Ontheffing

Wilt u op een ander moment het Stadsplein gebruiken? Dan heeft u een ontheffing nodig. Bij deze ontheffing hoort een sleutel om de afsluitpaal te bedienen. Uw verzoek doet u via het aanvraagformulier (pdf, 591 KB) . Voeg een kopie van het rijbewijs en kentekenbewijs bij. Leg ook uit waarom u een ontheffing nodig heeft. Mail het aanvraagformulier naar 
gemeente@nieuwegein.nl of stuur het op per post:

Gemeente Nieuwegein
Openbaar Domein
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

Kosten

Een ontheffing met sleutel kost €70,40. Dit bedrag bestaat uit € 40,40 legeskosten (administratiekosten) en € 30 borg. U krijgt de borg terug als u de sleutel inlevert.

Ontheffing aanpassen

Heeft u al een ontheffing met sleutel, maar rijdt u in een andere auto? Dan moeten wij de ontheffing aanpassen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het mutatieformulier (pdf, 196 KB) . U ontvangt de aangepaste ontheffing per post. Een ontheffing wijzigen is gratis.

Bedrijventerrein De Liesbosch is op werkdagen tijdens de spitsuren afgesloten voor verkeer. Alleen bestemmingsverkeer van de Ringwade rijdt via de Liesboschbrug. Het bestemmingsverkeer naar de rest van het bedrijventerrein rijdt via de aansluiting van de Ravenswade op de Laagravenseweg. De afsluiting is een afspraak met de gemeente Utrecht. Zo rijdt er minder verkeer van De Liesbosch via de Liesboschbrug naar Utrecht.

Wie komt er in aanmerking voor een ontheffing?

In principe geven wij geen ontheffingen voor de spitsknip. Vindt u dat wij voor u toch een uitzondering moeten maken? Stuur dan een verzoek naar
gemeente@nieuwegein.nl of per post: 

Gemeente Nieuwegein
T.a.v. Openbaar Domein
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

Vertel duidelijk waarom wij voor u een uitzondering moeten maken.

Sommige gevaarlijke stoffen mogen alleen via bepaalde routes worden vervoerd. Dit worden routeplichtige stoffen genoemd. Voorbeelden zijn explosieven en lpg, propaan en ammoniak in tankwagens.

Om routeplichtige stoffen zo veilig mogelijk te vervoeren, is in Nieuwegein een route gevaarlijke stoffen vastgesteld. U bent verplicht om deze route te volgen. De route wordt aangewezen met oranje borden met zwarte pijl. Wilt u buiten deze route gevaarlijke stoffen vervoeren, laden of lossen? Dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen.

Stuur uw aanvraag voor ontheffing naar gemeente@nieuwegein.nl of per post:

Gemeente Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

Voor het indienen van een aanvraag moet u legeskosten betalen.