Verkeersontheffingen

De gemeente is verantwoordelijk voor de doorstroming van het verkeer. We sluiten bijvoorbeeld wegen af of verbieden om wegen in te rijden. Soms is het mogelijk om een ontheffing te krijgen voor een inrijverbod. U krijgt dan bijvoorbeeld een sleutel om zelf de slagbomen omhoog te laten gaan.

Nieuwegein heeft 3 verkeersafsluiting met een slagboom of een beweegbare paal in de grond. Daar heeft het verkeer alleen toegang met een sleutel.

Ontheffing route gevaarlijke stoffen

Sommige gevaarlijke stoffen mogen alleen via bepaalde routes worden vervoerd. Dit worden routeplichtige stoffen genoemd. Voorbeelden zijn explosieven en lpg, propaan en ammoniak in tankwagens.

Om routeplichtige stoffen zo veilig mogelijk te vervoeren, is in Nieuwegein een route gevaarlijke stoffen vastgesteld. U bent verplicht om deze route te volgen. De route wordt aangewezen met oranje borden met zwarte pijl. Wilt u buiten deze route gevaarlijke stoffen vervoeren, laden of lossen? Dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen.

Stuur uw aanvraag voor ontheffing naar gemeente@nieuwegein.nl of per post:

Gemeente Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

Voor het indienen van een aanvraag moet u legeskosten betalen.