Vergunningen en ontheffingen

De gemeente is verantwoordelijk voor de doorstroming van het verkeer. Om alles in goede banen te leiden nemen wij diverse maatregelen. We sluiten bijvoorbeeld wegen af of we verbieden om bepaalde wegen in te rijden. Ook de stoplichten vallen onder deze maatregelen. Onder bepaalde omstandigheden krijgt u een ontheffing voor een inrijverbod. U krijgt dan bijvoorbeeld een sleutel om zelf de afsluitingsinstallatie te bedienen. Bij een afsluitinstallatie moet u denken aan bijvoorbeeld slagbomen.

Nieuwegein heeft 3 dynamische stadsafsluitingen. Daar heeft het verkeer alleen toegang met een sleutel. Denk aan een slagboom of een paal die in de grond zinkt. U vindt deze afsluitingen op de volgende locaties:

  • Bussluis Utrechtsestraatweg
  • Voetgangersgebied Stadsplein
  • Spitsknip De Liesbosch

Het noordelijkste deel van de Utrechtsestraatweg is afgesloten voor (vracht)auto’s en motoren. Alleen lijnbussen en mensen met een ontheffing mogen hier rijden. U kunt onder bepaalde voorwaarden een ontheffing en een sleutel krijgen. U mag dan langs de afsluiting rijden.

Wie kan een ontheffing krijgen?

  • Bewoners van de wijk Huis de Geer (Utrechtsestraatweg met zijstraten tussen Remiseweg en Symfonielaan) met een motorvoertuig.
  • Eigenaren van bedrijfsvoertuigen van bedrijven in Huis de Geer (Utrechtsestraatweg met zijstraten tussen Remiseweg en Symfonielaan).
  • Werknemers met een motorvoertuig die kunnen aantonen dat hun werkplek in Huis de Geer is (Utrechtsestraatweg met zijstraten tussen Remiseweg en Symfonielaan). U kunt alleen via het weggedeelte Utrechtsestraatweg tussen de Remiseweg en Prof. Aalbersestraat uw werk bereiken.
  • Gebruikers van bijzondere voertuigen die de reguliere route via Taludweg en A.C. Verhoefweg of het fietspad niet kunnen of mogen gebruiken. Zoals tractoren, wegenbouwwerktuigen en brommobielen.  

Ontheffing aanvragen

U vraagt een ontheffing met sleutel aan door het aanvraagformulier (pdf, 284 kB) in te vullen. Voeg een kopie van uw rijbewijs en kentekenbewijs bij. Mail het aanvraagformulier naar gemeente@nieuwegein.nl of stuur het op per post:

Gemeente Nieuwegein 
Openbaar Domein
Postbus 1
3430 AA Nieuwegein

U krijgt een bericht wanneer u de ontheffing en de sleutel kunt ophalen. De ontheffing staat op kenteken. U kunt deze dus niet overdagen aan derden.

Ontheffing aanpassen

Heeft u al een ontheffing met sleutel, maar rijdt u in een andere auto? Dan moeten wij de ontheffing aanpassen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het mutatieformulier (pdf, 84 kB). U ontvangt de aangepaste ontheffing per post. Een ontheffing wijzigen is gratis.

Kosten

Een ontheffing met sleutel kost € 62,50. Dit bedrag bestaat uit € 35,20 legeskosten (administratiekosten) en € 30,- borg. U krijgt de borg terug als u de sleutel inlevert.

Het Stadsplein, de Raadstede en De Markt in de binnenstad zijn voetgangersgebied. Om de winkels en bedrijven rondom het Stadsplein en winkelplein te bevoorraden mogen leveranciers en winkeliers van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 11.00 uur het Stadsplein oprijden. Buiten deze tijden is de toegang tot het Stadsplein bij het politiebureau afgesloten met een inzinkbare paal (poller).
 
We vragen bedrijven rondom het Stadsplein uitdrukkelijk om met hun leveranciers afspraken te maken zodat alle leveringen en bezorgingen binnen deze tijden zijn!

Ontheffing

Moet u op een ander moment het Stadsplein gebruiken? Dan heeft u een ontheffing nodig. Bij deze ontheffing hoort een sleutel om de afsluitpaal te bedienen. Uw verzoek doet u via het aanvraagformulier. U dient een kopie van het rijbewijs en kentekenbewijs bij te voegen. Leg uit waarom een ontheffing voor u noodzakelijk is. Stuur uw formulier naar: gemeente Nieuwegein, Openbaar Domein, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein. Of doe uw aanvraag digitaal.

Tarief

OntheffingTarief
Ontheffing met sleutel (€ 35,20 legeskosten* en € 30,00 borg**)€ 65,20

* administratiekosten
** De borg krijgt u terug wanneer u de sleutel inlevert.

Overzicht voetgangersgebied Stadscentrum

Wij hebben met gemeente Utrecht afspraken gemaakt over de hoeveelheid verkeer dat van het bedrijventerrein De Liesbosch via de Liesboschbrug naar de Europalaan en Utrecht rijdt. We maakten afspraken om onnodig verkeer via De Liesbosch en Ravenswade te voorkomen. Dit leidde tot afsluiting tijdens de spitsuren op werkdagen op De Liesbosch, net ten zuiden van de Penitentiaire Inrichting. Alleen bestemmingsverkeer van de Ringwade rijdt via de Liesboschbrug. Het bestemmingsverkeer naar de rest van het bedrijventerrein rijdt via de aansluiting van de Ravenswade op de Laagravenseweg.

Wie komt er in aanmerking voor een ontheffing?

In beginsel geven wij geen ontheffingen voor De Spitsknip. Vindt u dat wij voor uw geval toch een uitzondering moeten maken? Stuur dan een verzoek aan de gemeente Nieuwegein, t.a.v. Openbaar Domein, Postbus 1, 3430 AA te Nieuwegein. Vertel duidelijk waarom wij voor u een uitzondering moeten maken.

Sommige gevaarlijke stoffen moeten tijdens het vervoer zich houden aan vastgestelde routes. Deze gevaarlijke stoffen worden routeplichtige stoffen genoemd. Voorbeelden hiervan zijn explosieven en lpg, propaan of ammoniak in tankwagens. Een overzicht van de routeplichtige stoffen is gegeven in Bijlage 2, Hoofdstuk II, Artikel 4, Tabel 1 van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen.

Om het vervoer van routeplichtige gevaarlijke stoffen zo veilig mogelijk te laten verlopen is in onze gemeente een route gevaarlijke stoffen vastgesteld. Op de kaart kunt de aangewezen route zien.

Wilt u routeplichtige stoffen binnen onze gemeente vervoeren dan bent u verplicht de door ons aangewezen route te volgen. Deze route is aangeduid met de oranje borden met zwarte pijl (Reglement verkeersregels en verkeerstekens – bord K14). Wilt u buiten deze route deze gevaarlijke stoffen vervoeren, laden of lossen dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen.

U kunt uw aanvraag voor ontheffing schriftelijk indienen (postadres: Gemeente Nieuwegein, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein) of per e-mail: gemeente@nieuwegein.nl. Voor het indienen van een aanvraag worden leges in rekening gebracht.