Ratten en muizen

Heeft u overlast van ratten of muizen? Heeft u een rat/muis gezien bij u in de straat, op een andere openbare plek of bij uw bedrijfspand? Of denkt u dat er ratten/muizen zijn omdat u bijvoorbeeld ratten/muizenkeutels ziet?

Meld ratten/muizen via de onderstaande knop "melding openbare ruimte" of bel de gemeente op telefoonnummer 14 030.

We geven de melding door aan een ongediertebestrijder. Zij komen dan langs voor gratis advies en gratis bestrijding, mits de aanbevelingen van de ongediertebestrijder opgevolgd worden. Voor inwoners en bedrijven.

Meteen Melden

In een schone en veilige stad is het fijn wonen, werken en leven. Daar doen we in Nieuwegein, samen met inwoners en bedrijven erg ons best voor. Maar helaas zorgen ratten en muizen steeds vaker voor overlast.

In Nieuwegein leeft de bruine rat. Deze ratten komen af op warmte en voedsel. Ze zitten vaak in kruipruimten van huizen en gebouwen, riolen, tuinen en parken. Ratten eten alles. Een weggegooide boterham, een half zakje chips, fruit, vogelvoer, ze vinden echt alles lekker.

Om een nest te bouwen gebruiken ze allerlei afvalmateriaal zoals papier en plastic. Als het nest klaar is, worden al snel de eerste jongen geboren. Soms wel 10 tot 12 tegelijk. Ratten planten zich het hele jaar voort. Zo groeit de rattenpopulatie snel en dan begint de overlast pas goed.

Ratten knagen aan alles wat los en vast zit zoals kabels, snoeren, plastic pijpen en hout. Dat is gevaarlijk en brengt schade toe aan uw woning of aan uw bedrijfspand. Ratten dragen bacteriën met zich mee. Als u in contact komt met een rat, of een plek aanraakt waar een rat is geweest, kunt u ziek worden. Kinderen, zwangere vrouwen en oudere mensen lopen extra risico.

Alleen samen kunnen we de ratten stoppen. Helpt u mee?

Wat kunt u doen om rattenoverlast te voorkomen?

Openbare ruimte

 • Gooi geen afval of etensresten op straat.
 • Zet geen vuilniszakken of los afval naast afvalcontainers.
 • Zet uw container of PMD-zak pas op de ophaaldag vóór 08.00 uur 's ochtends buiten. Bind de zak(ken) goed dicht.
 • Voer geen brood of etensresten aan vogels en eenden. Teveel voedsel is ongezond voor de dieren. Vaak blijft extra voer liggen en dat trekt ratten aan. Oud brood en etensresten doet u in de bak voor groente-, fruit- en tuinafval.

Uw tuin en woning

 • Spoel geen etensresten door het toilet.
 • Gooi geen afval of etensresten in uw tuin.
 • Voer geen vogels in uw tuin.
 • Heeft u huisdieren? Berg het voer goed op en sluit pakken en bakjes goed af.
 • Dicht gaten en kieren in en om de woning. Zorg ervoor dat ratten nergens kunnen schuilen of onder kunnen kruipen.
 • Repareer of vervang kapotte rioolbuizen, regenpijpen, ventilatieroosters en tegels.
 • Bent u huurder? Uw verhuurder is verantwoordelijk voor een goed onderhoud van de woning. Meld rattenoverlast daarom ook aan uw verhuurder, in verband met reparaties.

Uw bedrijfspand

 • Sla materialen op een pallet op.
 • Laat geen afval rondslingeren op uw terrein maar voer het direct af.
 • Zorg dat afvalcontainers, indien mogelijk, binnen staan. Als afvalcontainers buiten staan, zorg dan dat ze goed sluiten. Doe de deksels dicht en zorg dat er een stop in de bodem zit. Anders kunnen ratten namelijk in de container komen.
 • Let er op dat uw personeel geen brood of etensresten voert aan vogels en eenden. Teveel voedsel is ongezond voor de dieren. Vaak blijft extra voer liggen en dat trekt ratten aan.
 • Zet de container pas op de ochtend van de ophaaldag buiten.
 • Controleer uw terrein op verzakkingen en andere gebreken om ratten geen schuilplaats te bieden.
 • Laat het groen rondom uw bedrijfspand regelmatig onderhouden om schuilplaatsen te voorkomen.
 • Repareer defecte dakgoten en regenpijpen om uitspoeling en verzakkingen rond uw pand te voorkomen.
 • Sluit roldeuren goed en zorg dat de rubbers intact zijn.

Hebt u na het nemen van deze maatregelen toch nog overlast van ratten? Doe een melding openbare ruimte of bel de gemeente via 14030. Er komt dan een ongediertebestrijder langs. Zij doen eerst onderzoek naar de oorzaak van ratten. Dat kan bijvoorbeeld rondslingerend voedsel zijn, een kapotte container of een defect aan een riool. Als de oorzaak bekend is, kan het probleem worden aangepakt. Als tijdens het onderzoek blijkt dat ergens een rattennest is, bestrijdt het bedrijf dit door klemmen neer te zetten.

Zowel het onderzoek als de bestrijding is gratis voor inwoners en bedrijven in Nieuwegein.

Bestrijdingsmiddelen zijn niet meer toegestaan om doorvergiftiging te voorkomen. Wanneer een rat vergiftigd is en een ander dier eet het beest op, dan krijgt deze ook het vergif binnen. Rattengif is ook zeer belastend voor het milieu. De werkzame stoffen breken niet of nauwelijks af.

Terug naar

Meer informatie