Politie

De politie is verantwoordelijk voor de veiligheid in Nieuwegein. Dat doen zij 24 uur per dag, 7 dagen per week. Maar de stad veilig houden kan de politie niet alleen. Daarvoor hebben ze u hard nodig. Zij horen graag waar het onveilig is. Liefst vóórdat het te laat is.

Telefoonnummers politie
SituatieTelefoonnummer
Alarmnummer: als elke seconde telt112
Politie 
Niet-levensbedreigende situatie

0900-8844 
(lokaal tarief)

Meld Misdaad Anoniem0800-7000

In Nieuwegein werkt een wijkteam van de politie aan de veiligheid in de wijken. Het wijkteam is verantwoordelijk voor het politiewerk in de wijk. Het bestaat uit wijkagenten, wijkteamleden, een wijksecretariaat en een teamchef. Deze politiemedewerkers pakken de problemen in de wijk aan. Het wijkteam werkt nauw samen met Noodhulp en Recherche.

Is er in uw wijk een probleem op het gebied van criminaliteit of overlast? Dan is de wijkagent uw eerste aanspreekpunt. Samen met organisaties zoals gemeente, jongerenwerk, winkeliers, woningcorporaties, scholen en inwoners probeert de wijkagent de veiligheid in uw wijk te verbeteren. De wijkagent doet dit door toezicht te houden en erop toe te zien dat de wet wordt nageleefd. De wijkagent pakt problemen aan zoals woninginbraken, vandalisme en geweld. Maar hij probeert ook problemen te voorkomen. Ziet de wijkagent bijvoorbeeld beginnende overlast door jongeren? Dan maakt hij afspraken met de gemeente, jongerenwerk, de jongeren en bewoners. Zo voorkomt hij eventuele problemen in de toekomst.

Contact met uw wijkagent

Wilt u weten wie uw wijkagent is? Kijk dan op Politie.nl. U bereikt de wijkagent via telefoonnummer 0900 - 88 44.

Politiebureau Nieuwegein
Schakelstede 75
3431 HC Nieuwegein

Openingstijden publieksbalie
DagTijd
Maandag09.00-17.00 uur
Dinsdag09.00-17.00 uur
Woensdag09.00-22.00 uur
Donderdag09.00-17.00 uur
Vrijdag09.00-22.00 uur
Zaterdag09.00-17.00 uur
Zondag12.00-17.00 uur

Wilt u aangifte doen? Maak dan een afspraak via 0900–88 44 (lokaal tarief). Zo voorkomt u lange wachttijden op het politiebureau.