Politie

De politie is verantwoordelijk voor de veiligheid in Nieuwegein. Dat doen zij 24 uur per dag, 7 dagen per week. Maar de stad veilig houden kan de politie niet alleen. Daarvoor hebben ze u hard nodig. Zij horen graag waar het onveilig is. Liefst vóórdat het te laat is.

Telefoonnummers

  • Alarmnummer, als elke seconde telt: 112
  • Politie: 0900-88 44 (€ 0,02 per minuut)
  • Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Wijkteam

In Nieuwegein werkt een wijkteam van de politie aan de veiligheid in de wijken. Het wijkteam is verantwoordelijk voor het politiewerk in de wijk. Het bestaat uit wijkagenten, wijkteamleden, een wijksecretariaat en een teamchef. Deze politiemedewerkers pakken de problemen in de wijk aan. Het wijkteam werkt nauw samen met Noodhulp en Recherche.

Wijkagent

Is er in uw wijk een probleem op het gebied van criminaliteit of overlast? Dan is de wijkagent uw eerste aanspreekpunt. Samen met organisaties zoals gemeente, jongerenwerk, winkeliers, woningcorporaties, scholen en inwoners probeert de wijkagent de veiligheid in uw wijk te verbeteren. De wijkagent doet dit door toezicht te houden en erop toe te zien dat de wet wordt nageleefd. De wijkagent pakt problemen aan zoals woninginbraken, vandalisme en geweld. Maar hij probeert ook problemen te voorkomen. Ziet de wijkagent bijvoorbeeld beginnende overlast door jongeren? Dan maakt hij afspraken met de gemeente, jongerenwerk, de jongeren en bewoners. Zo voorkomt hij eventuele problemen in de toekomst.

Contact met uw wijkagent

Wilt u weten wie uw wijkagent is? Kijk dan op Politie.nl. U bereikt de wijkagent via 0900 - 88 44.

Adres en openingstijden

Politiebureau Nieuwegein
Schakelstede 75
3431 HC NIEUWEGEIN

Dag Openingstijden
Maandag 9.00-17.00 uur
Dinsdag 9.00-17.00 uur
Woensdag 9.00-22.00 uur
Donderdag 9.00-17.00 uur
Vrijdag 9.00-22.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Zondag 12.00-17.00 uur

Wilt u aangifte doen? Maak dan een afspraak via 0900–88 44. Zo voorkomt u lange wachttijden op het politiebureau.

Kruispunt Zandveldseweg

Nieuw politiebureau

Het politiebureau aan de Schakelstede gaat verhuizen naar de Zandveldseweg (zie foto). De verhuizing is nodig, omdat het gebouw van de politie ook in de toekomst goed bereikbaar moet zijn.

Meer over dit project