Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Nieuwegein streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Een van de eisen is het maken en publiceren van een toegankelijkheidsverklaring.

Van de websites die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Nieuwegein vallen, zijn toegankelijkheidsverklaringen opgesteld. Ze zijn ook hieronder te lezen.

Onderzoeksrapporten

De websites die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen, zijn op dit moment nog niet onderzocht. We hebben toegankelijkheidsonderzoeken ingepland. Deze worden in 2020 en 2021 uitgevoerd. Zodra we onderzoeksrapporten hebben, vindt u die via deze pagina.