Buurtbemiddeling

In elke buurt komt het voor dat buren zich ergeren aan het gedrag van de ander. Als u het niet direct uitpraat, worden irritaties opgekropt en kunnen problemen uit de hand lopen. Buurtbemiddeling kan u helpen met gratis en deskundige hulp.

Voor wie

Buurtbemiddeling is voor buren die een probleem met elkaar hebben.

Het is niet geschikt voor conflicten waar sprake is van verslaving, psychiatrische problemen of voor lopende juridische procedures. Daarvoor kunt u vaak terecht bij Geynwijs.

Welke situaties zijn geschikt?

Vaak gaat het om overlast waarbij het te ver gaat om bijvoorbeeld de politie of woningcorporatie in te schakelen. U moet dan denken aan:

  • Geluidsoverlast
  • Rommel in trappenhuis of gang
  • Harde muziek
  • Overhangende takken
  • Verschillende leefwijze
  • Vreemde geuren, stank
  • Overlast van huisdieren
  • Parkeerproblemen
  • Sloopauto's in de straat
  • Roddelen en pesterijen

Bij geweld, criminaliteit, verslaving, zware psychische problemen of problemen binnen een gezin of relatie verwijst buurtbemiddeling u naar de juiste instantie. Dat doen ze alleen met uw toestemming.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor buurtbemiddeling bij Renate Ebner, coördinator buurtbemiddeling Nieuwegein:

r.ebner@stichting-pulse.nl

030-686 80 30

Hoe werkt het?

Aanmelden

U meldt het probleem zelf of samen met uw buren bij buurtbemiddeling. Ook woningcorporaties, politie of gemeente kunnen u aanmelden bij buurtbemiddeling. Dat doen zij alleen met uw instemming.

De coördinator beoordeelt of uw melding geschikt is voor buurtbemiddeling. Zo niet, dan wordt u doorverwezen naar een andere instantie.

Gesprek met buurtbemiddelaars

Buurtbemiddeling zoekt 2 bemiddelaars. Deze vrijwilligers zijn getraind in conflictbemiddeling. Ze zijn onpartijdig en respecteren mensen van verschillende leefwijzen en culturen. Zij gaan vertrouwelijk om met alle informatie. Ze luisteren goed en stellen u vragen om een goed beeld te krijgen van het probleem. Ze leggen ook uit hoe buurtbemiddeling verloopt.

Contact met de buren

De bemiddelaars zoeken daarna (met uw instemming) contact met uw buren om hun kant van het verhaal te horen. Dan nodigen ze de buren uit voor een bemiddelingsgesprek.

Bemiddelingsgesprek

Willen de buren ook een gezamenlijk gesprek? Dan maken de bemiddelaars een afspraak op een neutrale plaats. Dit is vaak vlak bij u in de buurt.

Tijdens dit gesprek krijgen u en uw buren ruim de kans om uw verhaal te vertellen. De buurtbemiddelaars zijn getraind om dit gesprek in goede banen te leiden. Ze spelen dus niet voor rechter. In de praktijk blijkt dat het aan tafel krijgen van beide buren vaak al het halve werk is. Zo ontstaat er al enig begrip voor elkaars situatie. De bemiddelaars helpen beide buren om zelf een oplossing te bedenken. Als de buren dat willen, leggen de bemiddelaars de afspraken vast in een afsprakenlijst. Beide partijen beloven zich aan de afspraken te houden.

Nazorg

Na een tijd neemt de coördinator contact op met beide buren om te horen hoe het gaat. Afhankelijk daarvan sluit de coördinator het contact af. Of buurtbemiddeling maakt een afspraak voor een evaluatiegesprek.

Kosten

Gratis

Als vrijwilliger van Buurtbemiddeling heeft u dankbaar, interessant en afwisselend werk. Een speciale achtergrond of opleiding is niet nodig. Veel belangrijker zijn goede sociale vaardigheden, interesse in de ander en u onpartijdig kunnen opstellen. U krijgt een gratis training en gaat altijd met een maatje op stap. Ook wordt u onderdeel van een fijn team van bemiddelaars.

Lees voor meer informatie de flyer: Bemiddelaars gezocht!