Buurtbemiddeling

In elke buurt komt het voor dat buren zich ergeren aan het gedrag van de ander. Als u het niet direct uitpraat, worden irritaties opgekropt en kunnen conflicten uit de hand lopen. Buurtbemiddeling kan u helpen met gratis en deskundige hulp.

Voor wie

Heeft u een conflict met uw buren? U kunt gratis gebruikmaken van buurtbemiddeling. Woningcorporaties, gemeente of politie kunnen ook een conflict bij buurtbemiddeling melden. Deze instanties doen zelf niet mee aan buurtbemiddeling. Natuurlijk moeten beide buren bereid zijn om buurtbemiddeling een kans te geven.

Buurtbemiddeling is niet geschikt voor conflicten waar sprake is van verslaving, psychiatrische problemen of voor lopende juridische procedures. Daarvoor kunt u vaak terecht bij Geynwijs.

Welke situaties zijn geschikt?

Vaak gaat het om overlast waarbij het te ver gaat om bijvoorbeeld de politie of woningcorporatie in te schakelen. U moet dan denken aan:

 • Geluidsoverlast
 • Rommel in trappenhuis of gang
 • Harde muziek
 • Overhangende takken
 • Verschillende leefwijze
 • Vreemde geuren, stank
 • Overlast van huisdieren
 • Parkeerproblemen
 • Sloopauto's in de straat
 • Roddelen en pesterijen

Bij geweld, criminaliteit, verslaving, zware psychische problemen of problemen binnen een gezin of relatie verwijst buurtbemiddeling u naar de juiste instantie. Dat doen ze alleen met uw toestemming.

Hoe werkt buurtbemiddeling?

U meldt het conflict zelf of samen met uw buren bij buurtbemiddeling. Ook woningcorporaties, politie of gemeente kunnen overlast melden bij buurtbemiddeling. Dat doen zij alleen met uw instemming. Dan volgen deze stappen:

 1. Intake
  Na uw aanmelding beoordeelt de coördinator van buurtbemiddeling of uw melding geschikt is voor buurtbemiddeling of dat ze u doorverwijzen naar een andere instantie.
 2. Gesprek met de buurtbemiddelaars
  Is uw melding geschikt en kiest u voor bemiddeling? Dan zoekt buurtbemiddeling 2 bemiddelaars. Deze vrijwilligers zijn getraind in conflictbemiddeling. Ze zijn onpartijdig en respecteren mensen van verschillende leefwijzen en culturen. Zij gaan vertrouwelijk om met alle informatie. Ze luisteren goed en stellen u vragen om een goed beeld te krijgen van het probleem. Ze leggen ook uit hoe buurtbemiddeling verloopt.
 3. Contact met de buren
  De bemiddelaars zoeken daarna (met uw instemming) contact met uw buren om hun kant van het verhaal te horen. Dan nodigen ze de buren uit voor een bemiddelingsgesprek.
 4. Bemiddelingsgesprek
  Willen de buren ook een gezamenlijk gesprek? Dan maken de bemiddelaars een afspraak op een neutrale plaats. Dit is vaak vlak bij u in de buurt. Tijdens dit gesprek krijgen u en uw buren ruim de kans om uw verhaal te vertellen. De buurtbemiddelaars zijn getraind om dit gesprek in goede banen te leiden. Ze spelen dus niet voor rechter. In de praktijk blijkt dat het aan tafel krijgen van beide buren vaak al het halve werk is. Zo ontstaat er al enig begrip voor elkaars situatie. De bemiddelaars helpen beide buren om zelf een oplossing te bedenken. Als de buren dat willen, leggen de bemiddelaars de afspraken vast in een afsprakenlijst. Beide partijen beloven zich aan de afspraken te houden.
 5. Nazorg
  Na een tijd neemt de coördinator contact op met beide buren om te horen hoe het gaat. Afhankelijk daarvan sluit de coördinator het contact af. Of buurtbemiddeling maakt een afspraak voor een evaluatiegesprek.

Steeds meer mensen maken gebruik van buurtbemiddeling. Dat betekent dat buurtbemiddeling ook steeds meer bemiddelaars nodig heeft. Een speciale opleiding is niet nodig. Veel belangrijker zijn goede sociale vaardigheden als goed kunnen luisteren en interesse hebben in je medemens. Ook je onafhankelijk en onpartijdig kunnen opstellen is essentieel.

In Nieuwegein is een groep van 14 buurtbemiddelaars actief. Zij volgden een basiscursus van 2,5 dag. Buurtbemiddelaars hebben minimaal 1 keer per maand een bemiddelingszaak. Ze nemen natuurlijk de geheimhouding in acht. Zij werken altijd met 2 personen aan een bemiddeling. De bemiddelaars hebben onderling contact tijdens gezamenlijke bijeenkomsten. De meesten van hen willen zich graag inzetten voor de leefbaarheid in Nieuwegein. Ook vinden ze het heel fijn om te merken dat een goed gesprek buren dichter bij elkaar brengt.