Hennepkwekerij

In Nederland zijn er naar schatting 10.000 tot 30.000 bedrijfsmatige hennepkwekerijen. Er is sprake van bedrijfsmatige hennepteelt als er 5 planten of meer worden geteeld. Veel van deze hennepkwekerijen bevinden zich gewoon in woonwijken en deze veroorzaken veiligheidsrisico’s voor omwonenden. Daarom is het belangrijk dat hennepkwekerijen ontmanteld worden. Jaarlijks wordt bij 4.500 van de 6.000 ontmantelde hennepkwekerijen een gevaarlijke situatie aangetroffen door bijvoorbeeld overbelasting van de elektriciteit. Dat zorgt voor ten minste 65 woningbranden per jaar.

Gevaren

 • Brand door overbelasting of kortsluiting, vanwege aangebrachte verlichting en ventilatie en manipulatie gas- /elektriciteitsaansluiting B
 • Lekkage of watervervuiling door manipulatie van de wateraansluiting
 • Instorting door het uitgraven van de kruipruimte
 • Aantasting van de gezondheid van omwonenden en (latere) bewoners door vervuiling van leidingwater, CO2, koolmonoxide, elektrocutie, schimmel en pesticiden

Hoe herken je een hennepkwekerij?

 • Een onbesneeuwd dak bij sneeuw
 • Een zoemend, piepend of brommend geluid
 • Roosters op vreemde plaatsen, aan de gevel of het dak
 • Afgeplakte ramen en deuren (met folie)
 • Warme muren, vloeren en plafonds
 • Wateroverlast of vochtproblemen
 • Condens op de ramen
 • Woning maakt een verlaten indruk
 • Er is zelden of maar kort op vaste tijdstippen iemand aanwezig
 • Bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen

Video vanuit een hennepcontainer

Voor voorlichting zet de politie soms een hennepcontainer in. De container geeft een goed beeld van een echte hennepkwekerij. In een video geeft een politieagent u tips hoe je een kwekerij herkent. Luister goed, want net als bij hennepkwekerijen is een grote afzuiginstallatie aanwezig die vaak luidruchtig is.

*Beeld: Politieagent in een hennepcontainer*

[...] voor iedereen makkelijk te herkennen zijn, is met name zoals je misschien op de achtergrond al hoort, is het blazende, zuigende geluid van de afzuiginstallatie.
Is natuurlijk een geluid dat je normaal in een woning niet hoort.
Ze gebruiken flink wat verlichting en verwarming, waardoor ook bijvoorbeeld in de winter sneeuw op daken en dergelijke, is toch ook een heel belangrijk indicatie.
Verder mensen die er misschien niet wonen, maar elke dag maar 10 minuutjes er zijn.
Dezelfde auto die er maar 10 minuten voor de deur staat.
Dat is één van de indicatoren.
Afval buiten. Als je dergelijke jerrycans met spullen met groeimiddelen enzo tegenkomt. Kan ook een indicatie zijn.
En zo heb je een hele lijst van dingen.