NL-Alert

NL-Alert is het alarmmiddel van de Rijksoverheid dat u waarschuwt en informeert over noodsituaties. Bijvoorbeeld een grote brand, terroristische aanslag of onverwacht noodweer. U ontvangt NL-Alert op uw mobiele telefoon. In een NL-Alert staat wat er aan de hand is, wat u moet doen en waar u meer informatie kunt vinden.

NL-Alert is gratis en anoniem. Uw naam en telefoonnummer blijven onbekend.

Hoe kom ik aan NL-Alert?

U krijgt NL-Alert op uw mobiele telefoon. Dat gaat automatisch, u hoeft er niets voor te doen. U krijgt NL-Alert ook als het netwerk overbelast is, omdat het gebruik maakt van cell broadcast.

U ziet NL-Alert ook op digitale reclameschermen en reisinformatieschermen in het openbaar vervoer.

Als u een NL-Alert krijgt

Als u een NL-Alert krijgt, hoort u een opvallend alarmgeluid. Dit klinkt anders dan een normaal bericht. Het NL-Alert ziet u op het beginscherm van uw mobiele telefoon. Het is belangrijk dat u meteen het bericht leest, de instructies opvolgt en ook anderen daarbij helpt.

Het kan gebeuren dat iemand het NL-Alert nog niet heeft gezien. Krijgt u een NL-Alert waarin staat dat u door een rookwolk met giftige stoffen binnen moet blijven en de ramen moet sluiten? En ziet u tegelijkertijd dat de buurvrouw net haar hond uitlaat? Dan kunt u ervan uitgaan dat zij het NL-Alert niet heeft gelezen. Waarschuw haar dan. Zo heeft iedereen direct informatie bij een noodsituatie.

Testbericht

Ieder half jaar in juni en december zendt de overheid rond 12.00 uur een NL-Alert testbericht uit. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een testbericht gaat. Met het NL-Alert testbericht kunt u ervaren hoe het is om een NL-Alert te krijgen.

De overheid kan een NL-Alert uitzenden via alle zendmasten in Nederland. Het maakt niet uit bij welke provider u bent aangesloten. Bij een noodsituatie bepaalt de lokale veiligheidsregio in welk gebied het NL-Alert uitgezonden wordt. Dit hangt af van de plek van het noodgeval. En bijvoorbeeld van hoe de wind staat. Zelfs als u kilometers verderop woont, kan een gevaarlijke rookwolk met giftige stoffen zo uw woonplaats bereiken. Heeft uw telefoon verbinding met een zendmast die bereik heeft in het getroffen gebied? Dan ontvangt u een NL-Alert.