Wijkcoördinatoren

Wijkcoördinatoren zijn het aanspreekpunt voor wijkbewoners en bewonersorganisaties, zoals de wijkplatforms. Daarnaast vervullen zij een scharnierfunctie tussen de gemeente en organisaties als buurtwerk, jongerenwerk, politie, woningbouwverenigingen en zorginstellingen.

Ze stimuleren bewonersparticipatie en initiatieven door informatie, advies, ondersteuning en het verbinden van netwerken. Verder houden de wijkcoördinatoren zich bezig met veiligheid en overlast. Ook maken ze knelpunten in de wijken bespreekbaar en spelen ze een actieve rol in de aanpak hiervan.

Kinderen hangen aan een touw tijdens bewonersinitiatief Vitaal Vreeswijk

Idee voor uw wijk?

Heeft u een goed idee? De gemeente ondersteunt u graag! Beschrijf uw plan en de wijkcoördinator neemt contact met u op.

Deel uw idee