Collecte houden

Wilt u een openbare inzameling van geld of spullen houden of via een intekenlijst donateurs werven? Dan heeft u een collectevergunning nodig. Alleen met deze vergunning mag u een openbare collecte of inzameling houden. Voor een inzameling in besloten kring heeft u geen collectevergunning nodig.

Inloggen met DigiD Direct aanvragen

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft een indeling gemaakt van alle collectes die in dezelfde periode in heel Nederland gehouden worden. Staat uw instelling op dit CBF-rooster? Dan komt deze in aanmerking voor een doorlopende vergunning van de gemeente. Daarnaast zijn er zogenaamde vrije periodes. Deze periodes zijn niet ingedeeld door het Bureau Fondsenwerving. Is uw organisatie niet landelijk ingedeeld? Dan kunt u voor deze vrije periodes een vergunning krijgen voor het houden van een huis-aan-huis-collecte.

Aanvragen

U kunt de collectevergunning digitaal aanvragen.

Wilt u de vergunning liever schriftelijk aanvragen? Download het aanvraagformulier (pdf, 84 KB)  en print het uit. Stuur het ingevulde formulier vervolgens naar:

Gemeente Nieuwegein
Stadswinkel/Team Vergunningen
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

Kosten

Collectevergunning geen CBF-instantie (aaneengesloten periode): € 117,10