Loterij en bingo

Voor het organiseren van een loterij heeft u een Loterijvergunning nodig. Met loterij bedoelen we kansspelen om prijzen of premies. De winnaar wordt hierbij aangewezen door kansbepaling.

Het is niet toegestaan een kansspel te organiseren in een horecagelegenheid.
Een horecagelegenheid is een ruimte waarvoor een Drank- en Horecavergunning is afgegeven.

Loterijvergunning aanvragen

U vraagt een Loterijvergunning schriftelijk aan via het aanvraagformulier. U kunt dit formulier uitprinten, invullen en sturen naar:

Gemeente Nieuwegein
Stadswinkel/Team Vergunningen
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

Zorg ervoor dat uw aanvraag minstens 4 weken voor de datum van de loterij bij ons binnen is.

Direct aanvragen (pdf, 523 KB)

Voorwaarden loterijvergunning

Als u een loterij wilt houden waarbij u prijzen uitreikt, heeft u een vergunning nodig van de gemeente. Volgens de Wet op de Kansspelen krijgt u die vergunning als:

 • Het doel van de actie een algemeen belang dient (denk hierbij onder andere aan sport, maatschappelijk welzijn, cultuur, gezondheidszorg of ontwikkelingswerk).
 • De uitgaven niet hoger zijn dan 40% van de opbrengst (van verkochte loten).
 • Ten minste 50% van de bruto-opbrengst van de actie naar het doel van uw actie gaat.
 • De prijzen niet hoger zijn dan € 4.500 (als de waarde hoger is, moet u een aanvraag indienen bij de Kansspelautoriteit
 • De opbrengst van de loterij voor een maatschappelijk erkend doel is.

Als u een Loterijvergunning wilt aanvragen, zijn de volgende zaken belangrijk:

 • De totale waarde van de prijzen.
 • De waarde van de hoogste prijs.
 • De begroting van de loterij (inkomsten en uitgaven).
 • De datum, het tijdstip en de plaats van de te houden trekking van de loterij.

Bingo melden

Organiseert u een bingo waarbij u prijzen uitreikt? U hoeft dan geen vergunning aan te vragen. U bent wel verplicht om dit schriftelijk bij ons te melden. Doe dit minstens 14 dagen van tevoren via mo.stw.vergunningen@nieuwegein.nl of per post:

Gemeente Nieuwegein
Stadswinkel/Team Vergunningen
Postbus 1, 3430 AA NIEUWEGEIN

Voorwaarden bingo

Een bingo moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De bingo moet zijn georganiseerd door een Nederlandse vereniging die 3 jaar bestaat.
 • De vereniging moet volgens de statuten een duidelijk omschreven ander doel hebben dan het organiseren van kansspelen.
 • De opbrengst moet gaan naar een doel dat niet in strijd is met het algemeen belang.
 • Er moet sprake zijn van een bijeenkomst.
 • Prijzen in geld of goederen mogen niet hoger zijn dan € 400 per serie en de gezamenlijke waarde is lager dan € 1.550 per bijeenkomst.
 • De bingo mag niet worden gehouden in een lokaliteit die op een Drank- en Horecavergunning staat vermeld.

Kosten

 • Loterijvergunning: € 100,70
 • Verklaring van geen bezwaar houden bingo: gratis
 • Bingo melden: gratis