Vergunning openbare inrichting

Wilt u een openbare inrichting beginnen? Dan heeft u misschien een exploitatievergunning nodig, een zogenaamde Vergunning Openbare Inrichting. In deze vergunning staan voorschriften om de openbare orde en de woon- en leefomgeving te beschermen.

Openbare inrichtingen zijn bedrijven waar dienstverlenende of detailhandelsgerichte activiteiten plaatsvinden, al dan niet met horeca gerelateerde activiteiten als bedoeld in een horecabedrijf.

Deze exploitatievergunning is persoonsgebonden en daardoor niet overdraagbaar.

Wanneer heb ik een vergunning nodig?

U heeft in ieder geval een Vergunning Openbare Inrichting nodig als:

  • U een internetwinkel en -café, een massagesalon, een shishabar, een smart-, head- of growbar dan wel -shop exploiteert
  • Uw openbare inrichting na 1.00 uur ’s nachts geopend is
  • Uw openbare inrichting invloed heeft op de woon- en leefomgeving.

Onder een openbare inrichting wordt in ieder geval verstaan: een internetwinkel en -café, een massagesalon, een shishabar, een smart-, head- of growbar dan wel -shop. Onder een openbare inrichting wordt tevens verstaan een bij dit bedrijf behorend terras en andere aanhorigheden.

Niet elke openbare inrichting heeft een vergunning nodig. Neem voor meer informatie contact op met Team Vergunningen.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag of wijziging alleen schriftelijk indienen. Een aanvraag- of wijzigingsformulier kunt u opvragen bij Team Vergunningen via sw.vergunningen@nieuwegein.nl

Wet Bibob

Vraagt u als ondernemer een vergunning aan? Dan kunt u te maken krijgen met de Wet Bibob. Vul bij vestiging van een nieuw bedrijf, overname van een bestaand bedrijf of wijziging van de ondernemingsvorm de Bibob-vragenlijst in. Zo voorkomt u dat de gemeente uw vergunning afwijst.

Wijziging doorgeven

Verandert de exploitatie van uw openbare inrichting? Dan heeft u misschien een nieuwe exploitatievergunning nodig. Bij een aanpassing van nieuwe leidinggevenden, het terras of kleinere wijzigingen heeft u alleen een wijzigingsaanvraag nodig.

Kosten

  • Vergunning: € 782,90
  • Vergunning wijzigen: € 391,60